Přijímačky krok za krokem: jak probíhají a jak se připravit

Přijímací zkoušky na NEWTON se odlišují od přijímacího řízení veřejných vysokých škol. Přinášíme stručný přehled toho, co po vás budeme chtít a jak to celé probíhá. Čeká vás krátký motivační pohovor a testík z angličtiny, to celé v uvolněné a přátelské atmosféře.

Autumn will bring hybrid online learning at NEWTON

Podzim přinese na NEWTONu hybridní online výuku

2 tipy na smysluplný marketingový obsah od Milana Formánka

Hledali jsme rok a půl, teď se konečně pražský NEWTON College stěhuje

8 postřehů studentů NEWTONu z Marketing Festivalu 2019

Přesvědčte se sami, jak to na NEWTONu chodí