Podzim přinese na NEWTONu hybridní online výuku

S koronavirem se v NEWTON University nadobro změnil způsob výuky. Učitelé se stali profesionálními moderátory a některé prostory školy se proměnily v interaktivní učebny a studia. Přečtěte si, jak doposud online výuka probíhala a co se chystá v NEWTONu na podzim.

Výuku online si oproti loňsku více užíváme

Loňský pandemický rok znamenal pro NEWTON University jako i pro další vysoké školy v Česku přesun do online prostředí. „Online výuku jsme spustili asi 2 dny po absolutní uzávěrce vysokých škol. Vyučující se přes noc stali spíše moderátory než klasickými průvodci studiem. Tehdy jsme výuku zvládli přesunout jen z jedné třetiny do online prostředí v rámci rozvrhu. Dnes máme způsob digitálního vyučování tak propracovaný, že studenti přichází do videohovoru podle rozvrhu, jako by vcházeli i do učebny,“ popisuje vývoj na NEWTONu prorektor a vyučující Jiří Koleňák.

Také jsme věnovali veškeré úsilí do vzdělávání vyučujících a do rozvoje techniky. Postavili jsme profesionální studia a máme čtyři hybridní učebny v Praze i Brně. „Nyní zde testujeme a ladíme techniku, abychom výuku od podzimu ještě více zdokonalili a studenti mohli na semináře docházet hybridní formou, tedy půlka osobně a druhá digitálně podle aktuálních opatření či vlastních preferencí,“ říká Jiří Koleňák.

Vyučujícím poskytujeme řadu development center. Učí se zde pracovat s kamerami, světlem i s konstrukcí online výuky, která se od prezenční diametrálně liší. Zároveň se snažíme, aby vyučující i studenty výuka bavila a mentálně je tolik nevyčerpávala.

„Na léto opět plánujeme trénink kolegů s moderátory z televize. Mě osobně učila moderátorská legenda Martin Severa, který svého času moderoval zpravodajskou relaci Televizní noviny na Nově. Pan Severa mi předal, jak pracovat před kamerou s časem nebo kde si udělat ve výuce místo, abych si odpočinul. Devadesátiminutový blok online přednášky je totiž náročnější než běžná výuka,“ vysvětluje Jiří Koleňák.

Technika, se kterou vyučujeme, je o další krok dál

Kromě profesionálních studií a hybridních učeben přednášíme i z domu. Vybavili jsme vyučující profesionálními kamerami, světly i mikrofony, aby vysílání z domova působilo jako ze studia. Kvalitu vysílání hlídá náš technický tým. S vyučujícími již dříve:

  • nastavil vybavení v místnostech, odkud vysílají,
  • předal praktické tipy, jak na online přenos,
  • a dále jim poskytuje zpětnou vazbu, jestli se v digitálním světě zlepšují.

Podle prorektora Jiřího Koleňáka bylo na začátku pandemie přijatelné, když měl vyučující k přednášce prezentaci a někde ve čtverečku přenosu byl jeho obličej. Zároveň měl sluchátka a studenti v podstatě koukali na mluvící prezentaci, než aby interagovali s vyučujícím. Dnes mají učitelé speciální mikrofony, které odbourávají zvuk z okolí a přednáší před velkou obrazovkou, kde jim běží prezentace. Takto se maximálně přibližujeme atmosféře klasické výuky. A studenti, kteří sedí doma u Zoomu jsou obrazem přenášeni do tohoto prostředí.

„Obrovská výhoda je i kamera, která snímá pohyb vyučujícího, dále tabule, kam může psát, nebo předtočené úseky, kde vysvětluje studentům složitější učivo. Do výkladu totiž předtáčíme třeba rozhovory s kolegy, kteří jsou teď na Tchaj-wanu, a přitom to vypadá, jako bychom během přednášky stáli v jedné místnosti,“ doplňuje Jiří Koleňák.

Používáme profesionální nástroje k vyučování i zkoušení

S online výukou se snažíme zachovat i klíčovou hodnotu – vzdělávat prostřednictvím setkávání. Proto jsme naskočili do přednášek pomocí nástroje WebinarJam, který je uzpůsobený pro velké publikum. Zaznamenává přednášky registrovaným uživatelům a umožňuje jim je přehrát i zpětně.

„Dnes sice šetříme čas tím, že nepřednášíme pětkrát týdně ale jen jednou, zbývající čas nám ale zabere příprava online přednášky. Kromě povídání totiž do přednášky chystáme i krátké filmy, videa nebo animace. Naposledy jsem například přednášel o krizovém řízení v kontextu s výbuchem ropné plošiny a studentům jsem ukazoval záznamy, co dělala v této době burza,“ říká Jiří Koleňák.

Semináře pořádáme v menších skupinách, kde vyžadujeme aktivitu a zapnuté kamery i mikrofony, a procvičujeme zde to, co už studenti probrali dříve. Vyučující je zde spíše v roli moderátora, k čemuž nám dobře slouží nástroj Zoom.

„Vyučující studentům například předá případovou studii, nad kterou dále diskutují, nebo je nechává počítat příklady z ekonomie. Semináře jsou maximálně praktické, založené na diskuzi a setkávání. Což díky Zoomu a jeho breakout rooms, kde pracují studenti ve skupinách, a hybridní formě vyučování, kterou spustíme od podzimu, bude ještě reálnější,“ doplňuje Jiří Koleňák.

Standardy si držíme i v rámci zkoušek a konzultací. „Pandemie nám pomohla zefektivnit potkávání studentů s jejich mentory a vyučujícími. Napříč školou jsme totiž nasdíleli pracovní kalendáře, kde si student vybere ve vyhrazených časech místo a domluví se s vyučujícím na konzultaci. U zkoušení jsme přísní jako obvykle. Zkoušíme osobně a připravujeme testy přes sofistikovaný systém Exam.net. My zkoušíme a portál za nás kontroluje podezřelé chování studenta. Třeba jestli nekouká přes kameru, když zpracovává zkoušku či neotevírá jiné panely,“ objasňuje korektní zkoušení Jiří Koleňák.

Přečtěte si také, jak to vyučující a studenti zvládali na začátku pandemie. >>

Výhody i nevýhody online výuky přetrvávají

Zimní i jarní semestr nepřišel s dramatickými změnami pro studenty ani vyučující. Všichni se shodují, že úroveň online vyučování a stabilita přenosů je vynikající. Stále převládá i nadšení z úspory času, který by studenti normálně trávili na cestách do školy. Oběma stranám ale chybí mezilidský kontakt.

„Vyučující si vedou skvěle. Studenti také pochopili, že v online prostředí je nečeká žádný strašák a že jsme udělali maximum pro to, aby byla výuka zajímavá a co nejvíce podobná osobnímu setkání. Nevýhoda je ale razantní odosobnění výuky. V online prostředí chtě nechtě uniká některá neverbální komunikace a střípky kontextu včetně emocí, které se běžně s výukou vytvářejí a předávají. Nadchnout zápalem pro věc uvěřitelným způsobem i online je náročnější. S dnešními zkušenostmi ale víme, že to jde, jen přitom musí být vyučující dokonale uvolněný,“ vysvětluje Jiří Koleňák.

Spousta vyučujících upřednostňuje přenos z plně vybavené učebny.

To nejlepší, co vzešlo z pandemie, chceme ve výuce zachovat

Letos na podzim si otestujeme hybridní formu výuky. Předpokládáme, že na seminářích přivítáme například dvacet lidí živě v učebně a dalších dvacet studentů se připojí online. V učebnách proto už dnes testujeme různé typy kamer. Například ty, co snímají člověka, který zrovna zvedne ruku. Takto studentům v digitálním prostoru zajistíme dokonalý zážitek, jako by seděli s ostatními v učebně.

„V dalších měsících chceme také usilovat o to, aby se možnost využití digitálních prostředků zachovala ve výuce i po odeznění pandemie. Jsme přesvědčeni, že jsme v online výuce špičky. Proto nabízíme pomocnou ruku i Národnímu akreditačnímu úřadu a Ministerstvu školství tím, že se budeme na tvorbě standardů pro digitální výuku podílet, abychom naplnili stávající kvality vysokoškolského vzdělávání. Umožní nám to mimo jiné velkou internacionalizaci s plánovaným anglickým programem, který by mohli absolvovat studenti z celého světa i Češi, kteří chtějí prorazit na evropském trhu práce,“ uzavírá Jiří Koleňák.

Přečtěte si také, jak pandemie kromě změny způsobu výuky NEWTON i posílila. Rozpohybovala univerzitu k zahraniční expanzi a k přejmenování z NEWTON College na Vysokou školu NEWTON – NEWTON University.