Eva Ambrozová: Manažer i voják čelí podobnému stresu

Asi neexistuje nikdo, kdo by vám vyvracel, že je psychologie v managementu důležitá. Přečtěte si o jejím vlivu více v rozhovoru s Evou Ambrozovou.

Co si přečíst… Podle Petra Heriana

Podnikatel musí svému produktu věřit, říká Petr Herian