Eva Ambrozová: Manažer i voják čelí podobnému stresu

Asi neexistuje nikdo, kdo by vám vyvracel, že je psychologie v managementu důležitá. Jako manažer nesete zodpovědnost za svá rozhodnutí i za své lidi. K tomu, abyste takový tlak ustáli, potřebujete být dobře zakotveni sami v sobě. Když totiž umíte jednat dobře sami se sebou, jde vám to i s ostatními. K dobrém leadershipu i péči o sebe vám pomůže psychologie. Moderními psychologickými přístupy se zabývá profesní program MSc. Psychologie v managementu. Naučíte se v něm pracovat s vaší přirozeností a vést sebe sama i druhé tak, aby to přinášelo výsledky. S garantkou programu, docentkou  Evou Ambrozovou, jsme si povídaly o tom, proč musí být každý manažer především dobrý psycholog.

Na co kladete v programu Psychologie v managementu největší důraz? 

Zaměřujeme se na sebepoznání a osobní rozvoj pro management sebe sama a druhých lidí. Učíme, že vše, čím si člověk během studia prochází, má reflektovat a aplikovat v kontextu svého osobního i profesního nastavení. Když byste za mnou přišla třeba Vy, tak si v rámci programu  definujete, co potřebujete k tomu, abyste vykonávala dobře svou pozici. Jde o to, že víte, v jakém prostředí se pohybujete a s jakými lidmi pracujete, a to vytváří aplikační rámec. Zjistíte například, že pro Vás bude přínosný neurolingvistický přístup v rámci zlepšení vlastní komunikace s lidmi. Nebo budete potřebovat odbourat strach a najdete si nástroje, jak ho zvládat.

To znamená, že studenti přijdou do studia už se svou zakázkou…

Je to tak. Práce na vaší zakázce je velmi individuální a intimní. Ale není to tak, že musíte nutně vědět, co chcete, když se k nám přihlásíte. Spektrum lidí, kteří se k nám hlásí, je široké: od manažerů, kteří potřebují pomoci s vedením lidí, po lidi, kteří vnímají management jako osobní management, nebo je psychologie jednoduše zajímá a baví. Zakázka se může formovat v průběhu studia pod vlivem lektorů, nebo témat, které vás zaujmou. 

S jakými lektory se studenti setkají? 

Marian Jelínek vás pozve k prozkoumání subjektivních světů, Radim Kudělka vás uvede do problematiky emoční inteligence a vědomé komunikace, Jitka Ďuricová představí neurolingvistické programování, Soňa Staňková nabídne koučování pro osobní i manažerskou praxi a celá řada dalších expertů se s vámi podělí o své znalosti a hlavně zkušenosti.

Učila jste na Univerzitě obrany, jak jste se dostala k psychologii v managementu? 

Svým způsobem je manažerské a vojenské prostředí velmi podobné. Denně musíte dělat rozhodnutí a brát za ně odpovědnost. Jedná se o dynamicky a trvale proměnlivý prostor. Myšlenkově jsem jen přešla od vojáků k manažerům. Manažerský svět je náročný v rozhodnutích, odpovědnosti, schopnosti převzít odpovědnost a hlavně tu odpovědnost ustát. Ty tlaky jsou enormní, manažer je pod tlakem shora i zezdola. U toho všeho musí stále pracovat sám se sebou. 

Čím se liší stres manažerů od mého stresu?

Já si myslím, že stres je jeden. Je to vždycky reakce organismu na vnější a vnitřní zátěž a každý z nás ten stres jinak prožíváme. Samozřejmě manažeři o svém stresu často mluví. Myslím si, že to jeden ze způsobů, jak si ulevují. Rozhodně bych ale manažerský stres nepodceňovala. Jak říkám, ten tlak je obrovský. Záleží ale vždycky na jedinci, jak se stresem vypořádá, jak ho zvládne. Snažíme se studenty vést  k tomu, aby využívali své přirozené potenciály i v rámci práce se stresem.  K tomu je vedou pečlivě sestavené výukové bloky. Těšit se můžete třeba na psychologii a management pro leadership, komunikaci a prezentační dovednosti, koučování pro osobní i manažerskou praxi a další. Věnujeme se také osobní kondici manažera  a diagnostice přirozených potenciálů. 

Kdo je podle Vás vlastně manažer? 

Vedle standardního vymezení v manažerských učebnicích, je to ten, který je schopen převzít a ustát zodpovědnost. Je to ten, který je schopen nevnímat lidi jako  prostředky k dosažení cílů. Je schopen trvalé reflexe k sobě, k druhým, situacím a prostředí. A v neposlední řadě se trvale věnuje svému osobnímu rozvoji.  Psychologie představuje jednu z podpor pro tyto manažerské kompetence. Pomáhá vám identifikovat vlastní kvality a rozvíjet je. Základní výbavou dobrého manažera je, aby lidi vnímal jako lidi, ne jako zdroje. Proto hodně pracujeme s psychologií, kterou primárně otáčíme k sobě. Spousta lidí je expertem na druhé, ale sami mají svůj život v nepořádku. My je vedeme k tomu: udělej si pořádek v sobě, ve vlastním domě a pak můžeš užitečně vést a pracovat s druhými lidmi. 

Razíte nějakou psychologickou školu, z níž v programu vycházíte? 

V podstatě se jedná o různé psychologické a psychoterapeutické přístupy. Součástí studia je víkendový zážitkový a sebezkušenostní kurz zaměřený na techniky vnitřní práce s akceptací péči o sebe samého a o své okolí. Odehrává se v mimoškolním prostředí a pracuje se tam s relaxací, meditací a reflexí těchto stavů. Jedná se o velký zdroj sebepoznání. 

Během našeho rozhovoru jste často zmínila slovo přirozenost. Jak pracujete s přirozenostmi lidí? 

Dám Vám příklad. Jste manažerka a abyste obstála v mužském světě, snažíte se přebrat  jejich vzorce chování, i když Vám nejsou přirozeně vlastní. Lidé okolo vás tuto stylizaci velmi rychle prokouknou, nepůsobíte totiž důvěryhodně a navíc Vás to stojí hodně energie. Daleko elegantnější způsob je, vytvořit si vlastní cestu, vlastní vzorce chování, které budou fungovat, protože se v nich odráží Vaše přirozené kvality a navíc se v tom cítíte dobře. Jiným příkladem je introvertně založený člověk, který je nucený pohybovat se v extrovertním prostředí. Nejde o to, dělat z introvertů extroverty a naopak, ale nabídnout lidem metody a techniky, aby byli schopni „opečovat se“, užitečně zregenerovat. V rámci našeho programu Vám můžeme ukázat, jak pracovat se svými přirozenými potenciály, ale pokud chcete něco skutečně změnit, rozvinout či posílit, musíte to vnitřně odmakat především sami. 


Chtěli byste se stát lídrem, který rozumí sobě i lidem kolem? Zjistěte o programu Psychologie v managementu více zde.