Učíte se na zkoušky? Máme pro vás techniky jak na to!

Jak si mám tohle kvantum učiva zapamatovat? Je to vůbec reálné a bude na to moje paměť stačit? Tohle zaručeně zapomenu! Asi každý z vás v procesu učení pochyboval o kapacitě své paměti a nedokázal si představit, jak do své hlavy dostane 200 stránkovou učebnici. Věříme, že pro ty, kteří neví, jak paměť funguje, to opravdu může být nepředstavitelné, ale pokud se o paměti naučíte více, zjistíte, jaké typy paměti existují a k čemu slouží, uvidíte, že proces pamatování pro vás bude nejen při učení zase o něco jasnější.

Učicí proces si bez paměti nedokáže představit asi nikdo. Můžeme si ji představit jako takové úložiště, do kterého ukládáme a ze kterého vybíráme informace, které nám umožňují se učit a vykonávat různé činnosti. Typů paměti existuje několik. Úzce spolu souvisejí, ale jejich role v učicím procesu jsou velmi specifické. Mezi základní typy paměti patří paměť senzorická, krátkodobá a dlouhodobá. Na jednotlivé typy se podíváme blíže a naučíme se, jak s nimi pracovat při učení.

Zachycení smyslových vjemů

Senzorická paměť: Tento typ paměti zodpovídá za dočasné zpracování informací ze smyslových orgánů. Tedy z orgánů jako je zrak, sluch, chuť, čich a hmat. Tato paměť je velmi krátkodobá a trvá jen několik sekund. Jedná se o první krok v učicím procesu, kdy náš mozek registruje podněty z vnějšku. Na nás zbývá to, abychom tyto podněty rychle zpracovaly, protože pokud s nimi nebudeme pracovat hned, snadno na ně zapomeneme.

 

Okamžitý skladovací systém našeho mozku

Krátkodobá paměť: Paměť známá také jako pracovní paměť umožňuje dočasné uchování informací, které právě používáme nebo na které se zrovna soustředíme. Má omezenou kapacitu, která se velmi rychle vyčerpává. Krátkodobá paměť při učení zpracovává informace získané pamětí senzorickou. Umožňuje nám s nimi pracovat, manipulovat a soustředit se na ně. Pokud tyto informace opakovaně zpracujeme a spojíme s existujícími znalostmi z dlouhodobé paměti, mohou být uloženy jako trvalé.

Navždy uloženo

Dlouhodobá paměť: Typ paměti, který je zodpovědný za uchovávání informací na delší dobu. Může jít o časový úsek od několika minut až po celý život. V učicím procesu hraje klíčovou roli. Uchovává informace, které jsme se naučili prostřednictvím opakování, souvislostí, emocionálních prožitků a zážitků. Tento proces se nazývá konsolidace a dochází při něm k přenosu informací z krátkodobé paměti do dlouhodobé. Díky dlouhodobé paměti si dokážeme pamatovat fakta, dovednosti, zkušenosti a emocionální vzpomínky, které mohou být později vyvolány a použity. Má téměř neomezenou kapacitu a je rozdělena na několik různých typů paměti. Například deklarativní paměť, procedurální paměť, emoční paměť atd.

  • Deklarativní paměť – týká se uchovávání faktů a událostí
  • Procedurální paměť – týká se uchovávání dovedností a návyků
  • Emoční paměť – týká se uchovávání emocionálních vzpomínek

Kromě zmíněných typů paměti existuje také koncept tzv. pracovní paměti. Tato paměť je zodpovědná za uchovávání informací, které potřebujeme pro okamžitou úlohu, na kterou se soustředíme. Jde o dynamický proces, který nám umožňuje manipulovat s informacemi v krátkodobé paměti a pracovat s nimi v různých kognitivních úkolech, jako je plánování, rozhodování, řešení problémů a kreativita.

A jak využít paměť při učení na maximum?

Práce s pamětí při učení je klíčovým faktorem, který může ovlivnit vaši schopnost se efektivně učit. Porozumění různým typům paměti a jejich roli v procesu učení může mít významný dopad na zlepšení našich schopností učit se, pamatovat si a používat informace. Zde je několik tipů, díky kterým svou paměť při učení vytěžíte na maximum:

 
  1. Udržujte si pozornost. Během učení se soustřeďte na to, co se učíte a minimalizujte rozptýlení.
  2. Vytvářejte vazby. Vytváření spojení mezi novými informacemi a informacemi existujícími vám může pomoci se zapamatováním nových informací. Snažte se najít spojení mezi novými znalostmi a tím, co už víte. Používejte metody, jako je asociace, mnemotechnické pomůcky a další, abyste si nové informace lépe zapamatovali.
  3. Opakujte. Pro zpevnění paměti je opakování klíčové. Po prvním učení se k materiálům vracejte znovu a znovu, abyste si znalosti upevnili v paměti. Můžete využít různé metody opakování – opakování nahlas, psaní poznámek nebo vytváření kritických otázek na dané téma.
  4. Zkuste různorodost. Střídání různých způsobů učení může pomoci s pamatováním. Používejte různé smysly. Zkuste místo čtení třeba poslech nebo psaní a vytváření poznámek. Můžete si nahrát zvukové nahrávky a používat barvy nebo zvýrazňovače pro vizuální zvýraznění důležitých informací. Díky tomu si můžete vytvořit více vazeb a zpevnit svou paměť.
  5. Spěte a odpočívejte. Dostatek spánku a odpočinku je pro paměť a kognitivní funkce zásadní. Mozek díky nim obnovuje některé ze svých funkcí, získává čas na zpracování nových informací a připravuje se na přísun dalších.
  6. Testujte se. Testování je účinný způsob, jak procvičovat paměť. Vytvořte si vlastní testy, nebo využijte dostupných testů a otázek online.

Rady šprtky: Jak se připravit na velkou zkoušku

Přečtěte si 11 dobrých rad, jak se připravit na důležitou zkoušku. Jděte na to vědecky podle zkušené šprtky, a určitě ji uděláte.

Podvádíte? Nebo je to imposter syndrom?

Co je to imposter syndrom (syndrom podvodníka), jak se projevuje a jak s ním můžeme případně bojovat?

Láska je láska aneb 9 tipů jak oslavit Valentýna

Nevíte, co podniknout na Valentýna? Máme pro vás pár tipů, jak oslavit svou lásku.