Prohlášení vedení NEWTON University Group k situaci na Ukrajině

Vážení studenti, kolegové, přátelé,

píšeme vám v době největší hrozby pro evropský a globální mír a demokracii za poslední desetiletí a v době eskalující humanitární krize historických rozměrů. Jelikož zůstáváme šokováni a rozhořčeni Putinovou invazí na Ukrajinu, vyjadřujeme naši solidaritu se suverénním ukrajinským státem a jeho lidem.
 
Jménem NEWTON University Group jsme dnes dopoledne věnovali 100 000 Kč na podporu ukrajinské sbírky Člověka v tísni a 100 000 Kč fondu ukrajinského velvyslanectví.
 
Stojíme za našimi ukrajinskými studenty a kolegy s jejich rodinami. Abychom poskytli co největší podporu, zřizujeme transparentní dárcovský účet, který bude sloužit k našim dlouhodobějším příspěvkům  ke zmírnění humanitární krize, ale také k pomoci našim ukrajinským studentům v nouzi. Na tento účet budeme přispívat jak z univerzitní skupiny, tak ze svých osobních účtů. Údaje o transparentním účtu oznámíme brzy.

Na tomto odkazu shromažďujeme nabídky pomoci, abychom mohli koordinovat naše úsilí.

Koordinátorem komunikace za NU je Mgr. Jana Pavlů (tel: 602 122 597, email: jana.pavlu@newton.university); dejte nám prosím vědět, jak vám můžeme pomoci.
 
Poskytneme také tři prospěchová stipendia pro ukrajinské studenty, aby se mohli připojit k našemu bakalářskému programu v anglickém jazyce v oboru Global Business & Management.
 
Myslíme také na naše ruské a běloruské studenty, kolegy a jejich rodiny, které konflikt rovněž zasáhl. Projevy nekolegiality nebudeme tolerovat.
 
Zatímco protestujeme, všemi dostupnými prostředky tlačíme a doufáme v rychlou deeskalaci konfliktu, podpořme se navzájem, jak nejlépe umíme, a udělejme maximum pro zmírnění utrpení na Ukrajině.

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

Prorektor pro strategii a rozvoj NEWTON University, 
Rektor Vysoké školy Sting

Dr. Anna Plechatá Krausová

Prorektorka pro zahraniční vztahy NEWTON University, 
Jednatelka NEWTON University Group