Jen diplom úspěch nezajistí, říká rektor Jan Mojžíš

S rektorem NEWTON College MUDr. Janem Mojžíšem, MBA jsme mluvili o tom, jak poznat kvalitní vysokou školu, jaké jsou rozdíly mezi veřejnými a soukromými vysokými školami a co škola může i nemůže studentovi předat.

 

NEWTON je soukromá vysoká škola, takže si studenti za vzdělání platí. Myslíte si, že veřejná škola, která je prakticky zadarmo, a soukromá škola, kde se platí školné, mají různé úrovně kvality vzdělání?

Takto paušalizovat si myslím, že není na místě. Předně ale jedna důležitá věc: Nic není zadarmo, a to ani vzdělání na veřejné vysoké škole. Nesmíme zapomínat, že vzdělání studentům na veřejných školách de facto platí stát, který školy financuje, potažmo my, daňoví poplatníci. V případě soukromých škol příjmy tvoří téměř výhradně školné placené studenty.

Jsou to dvě možné cesty, jak přistupovat ke vzdělávacím institucím. Pokud jde o kvalitu, pak si myslím, že ani v tomto případě neexistuje možnost říci jednoznačné ano či ne. Jsou veřejné školy, které produkují mimořádně kvalitní a vzdělané absolventy, ale je zde také mnoho škol, ze kterých vycházejí průměrní pětadvacetiletí lidé, kteří nemají žádné zkušenosti z praxe. U soukromých škol je to samozřejmě podobné. My se snažíme, abychom byli v té první kategorii a do světa posílali po všech stránkách vzdělané a kvalitní absolventy.

 

Pokud zůstaneme jen u soukromých vysokých škol, jak velký dopad na kvalitu vzdělání má podle vás výše školného?

Berme to z logického pohledu. Když chcete mít na škole ty nejlepší odborníky z praxe, chcete sídlit někde v centru města a pro lepší výsledky a zkvalitnění výuky třeba preferujete vzdělávání v menších skupinkách, podepíše se to na výši školného.Takže rozdíl mezi školou za třicet nebo za šedesát tisíc ročního školného by měl být patrný. Tím neříkám, že to musí být pravidlo.

 

Řada lidí ale namítne, že vzdělání za šedesát tisíc korun ročně je prostě příliš. Jiní na to zase zkrátka a dobře nebudou mít peníze.

Ani to už dnes není pravda. My například máme nadační fond Erudikon, který ročně podpoří desítky studentů se sociální bariérou. Nadané studenty se snažíme všemožně podporovat. Na druhé straně platí, že chceme, aby u nás studovali takoví lidé, kteří mají motivaci to dokázat.

 

Jak vy osobně vnímáte vzdělání? Je diplom z vysoké školy skutečně tak důležitý, když řada lidí ani nezůstane pracovat v oboru?

Důležité je, aby se člověk na vysoké škole naučil především používat hlavu. V našem systému vzdělávání to není úplně zvykem. Schopnost kritického myšlení, sebeřízení, sebehodnocení a směřování k vlastnímu rozvoji, to jsou věci, které by vás škola měla naučit. To žádný diplom nikdy nenahradí. Doklad o vzdělání vám může pomoci při vyjednávání o práci či o výši platu, ale jestli někdo očekává, že získáním vysokoškolského diplomu už vše pojede samo, tak ho asi zklamu.

Přečtěte si další část rozhovoru s rektorem NEWTON College.

Čtěte NEWTON.Today a buďte v obraze:

Krok za krokem: jak jednoduše přestoupíte na NEWTON z jiné VŠ

Pokud cítíte, že škola, kterou jste si vybrali, vám nedává co potřebuje, je nejvyšší čas odhodlat se ke změně. K přestupu na NEWTON University vám stačí čtyři kroky a v letním semestru už můžete studovat u nás.

Jsem Čech, studoval jsem v angličtině a teď působím na druhé straně planety

„Jdeme do světa a k tomu musíme mít odpovídající název,“ říká rektor Jan Mojžíš