„Jdeme do světa a k tomu musíme mít odpovídající název,“ říká rektor Jan Mojžíš

Naše škola prochází změnou. Připravujeme anglické studium, rozjíždíme byznys akcelerátor, se kterým můžete nastartovat podnikání a třeba na něj získat i investici. Taky zlepšujeme online výuku, abyste mohli skloubit studium s prací. Kromě toho spouštíme kariérní centrum, které vám sežene skvělou praxi či vás připraví na úspěšnou kariéru, a zlepšujeme naši vlastní televizi NEWTON TV. Koukněte se na videorozhovor s rektorem Janem Mojžíšem, kde změny vysvětluje. A pro ty, kteří raději čtou, jsme rozhovor rovnou přepsali.

NEWTON College se mění na Vysokou školu NEWTON – NEWTON University. Proč?

Hlavním důvodem změny názvu z NEWTON College na Vysoká škola NEWTON, tedy v anglickém překladu NEWTON University, je zmezinárodňování našich aktivit. Prostě jdeme do světa s názvem, který zřetelně říká, co škola dělá.

V anglosaském světě College znamená škola, která maximálně vydává bakalářský diplom. Mnohdy je taky jen přípravkou pro bakalářské studium, zvláště ve Spojených státech. V celosvětovém kontextu je tedy název zavádějící. Jsme škola, která má bakalářské, magisterské i postgraduální programy. Proto se musíme názvem, tedy NEWTON University, přiblížit těm, kteří podobné vzdělávání nabízejí.

Co znamená změna názvu pro studenty a vyučující?

Změna názvu přinese spoustu věcí, které dneska ani nedokážeme domyslet. Budou nová loga, razítka, všichni se budeme jinak podepisovat, vyměníme odznaky na svých oblecích, budeme si muset zvyknout na to, že používáme jiná slova. Ale hlavně to přinese velký pocit zadostiučinění. Po 18 letech se NEWTON stává tím, čím vždycky chtěl být. Tedy univerzitou.

Jak bude vypadat výuka v anglickém programu?

Anglická výuka bude ve všech třech formách. Tedy jako prezenční, distanční i kombinovaná. Převažovat bude samozřejmě ta distanční forma, protože předpokládáme, že budeme mít studenty po celém světě. Proto musíme změnit i obsah. Samozřejmě v nějaké míře souladu se musíme držet stávající akreditace, ale předpokládáme daleko větší podíl jak interaktivní formy výuky, tak i zapojení odborníků z praxe nebo z jiných mezinárodních zahraničních vysokých škol.

Škola je známá pro svůj důraz na praxi místo biflování učiva. Postaví se k tomu NEWTON University jinak?

Už jsme se k tomu jinak postavit museli a budeme to dále prohlubovat. Jednak jsme uzavřeli smlouvy o praxích s asi 320 společnostmi, které patří mezi ty nejrenomovanější v České republice a totéž chceme udělat v rámci zmezinárodnění i v zahraničí.

Kromě toho jsme založili Kariérní centrum, které umožňuje studentům s konkrétním zájmem najít v průběhu studia praxi, která tomu odpovídá. A rozvíjet tak specifické vlastnosti a dovednosti, které si přejí. A samozřejmě na všem dále pracujeme.

Jak ještě plánuje NEWTON University studenty podporovat?

Začneme s dvěma důležitými kroky. Tím prvním je zřízení NEWTON Business Acceleratoru, který připravujeme spustit s novým akademickým rokem. Kromě toho jsme zřídili nadační fond NEWTON Angel Fund, který bude pomáhat financovat tyto projekty a budeme pro něj hledat partnery v byznysu jak českém, tak mezinárodním.

Škola si nedávno prošla také jinou velkou změnou, a to v době koronaviru, kdy se výuka přesunula do onlinu. Plánujete online výuku zachovat, až se svět vrátí do normálu?

Přechod do onlinu v řádu dní byla jedna z největších výzev existence NEWTONu. Zvládli jsme to, dokonce nám to přineslo velmi pozitivní efekt, protože jsme měli daleko více studentů, než v předchozím roce. A těžko to lze přičítat něčemu jinému, než právě velmi úspěšnému zahájení a pokračování online studia.

Budeme postupně akreditovat distanční formy u jednotlivých programů. Tím prvním bude anglický, a to znamená prakticky plnou online výuku. Postupně zavedeme tyto prvky i do prezenční a kombinované formy. Přednášky jsou nepovinné. Tady se otevírá prostor pro to, aby přednášky byly online formou nebo aspoň část z nich. A zbytek výuky by zůstal ve formě, která odpovídá akreditacím.

Na NEWTON University učí experti přímo z praxe. Budete know-how sdílet i s veřejností?

Prakticky od prvního dne trvání pandemie informace sdílíme. Kromě online výuky jsme zavedli i večerní a podvečerní programy, kde jsou rozhovory s osobnostmi, týmové diskuze, semináře, a ty jsou volně přístupné. Budeme v tom nejen volně pokračovat, ale také jsme tuto aktivitu významně rozšířili. Takže jsme zavedli NEWTON TV, máme vlastní televizní program, byť ne celodenní, kde jsou k vidění nejzajímavější věci a jsou volně dostupné stejně jako programy na Facebooku.

Kam dál? Přečti si o anglickém programu na NEWTONu a o internacionalizaci naší školy rozhovor s Annou Plechatou Krausovou.