Jsem Čech, studoval jsem v angličtině a teď působím na druhé straně planety

Jsem Čech, studoval jsem v angličtině a teď působím na druhé straně planety: rozhovor s Tomášem Tichým

Češi absolvují studium nejčastěji v češtině. Ale pak jim chybí sebevědomí mluvit odbornou angličtinou – a to omezuje možnosti pro práci v zahraničí. Aby tomu předešli, také Češi mohou na NEWTON University v Praze studovat mezinárodní program. Inspirujte se k překonání vlastního stínu a přečtěte si rozhovor s absolventem NU Tomášem Tichým, který teď působí na Tchaj-wanu. Čtěte, proč se na začátku bál studovat anglicky a co mu pomohlo.

Tomáši, začněme od začátku. Jak jste se ke studiu v angličtině a na Tchaj-wanu vlastně dostal? 
Když jsem studoval, na NEWTON University ještě studijní obor v angličtině nebyl. Ale i tak jsem se na svůj první zahraniční studijní pobyt dostal právě díky NEWTONu. Hned v prvním ročníku bakalářského studia jsem dostal příležitost vycestovat na Tchaj-wan v rámci výměnného kulturního kempu. Jednalo se asi o dvoutýdenní program na jedné z Tchaj-wanských univerzit. Během kempu jsem se dozvěděl o Tchaj-wanské kultuře, jazyku, jídle, historii a vzdělání. Měl jsem příležitost si toho hodně vyzkoušet, jako třeba kaligrafii, hodiny čínštiny, poznávání kultury v muzeích, památkách, nebo třeba samosběr jahod v době, kdy v Česku sněžilo. 

Později jsem vycestoval na Tchaj-wan znovu v rámci výměnného pobytu NEWTONu, a to na Yuan Ze University. Výuka probíhala výhradně anglicky. Navíc jsem studoval i čínštinu. 

Co přesně jste na Tchaj-wanu studoval a jakou roli tu vykonáváte v současné době?
Na Tchaj-wanu jsem prošel už několik univerzit. Poté, co jsem úspěšně složil státní zkoušku na NU, jsem dostal Tchaj-wanské národní stipendium na studium tradiční čínštiny na prestižní National Taiwan Normal University. 

Po studiu čínštiny jsem se přihlásil na studium Global Master Business Administration na Yuan Ze University. Tady teď studuji magisterský program a působím i jako asistent při výuce. Spousta lidí říká, že jsem jakýmsi spojovacím mostem mezi Českem a Tchaj-wanem. Rád podporuji spolupráce těchto zemí zejména v oblasti komunikace, zprostředkování kontaktů a odstraňování kulturních a legislativních bariér. 

S angličtinou jsem míval problémy už od střední školy. Zlepšilo se to, když jsem si v zahraničí našel přátele.

Určitě nebylo lehké přihlásit se ke studiu v cizím jazyce. Co vám pomohlo překonat obavy? 
S angličtinou jsem míval problémy už od střední školy. V té době jsem ani nemohl maturovat z angličtiny, vybral jsem si proto maturitu z matematiky. Až v prvním ročníku na vysoké škole jsem začal víc cestovat do zahraničí, poznávat nové lidi a kulturu. V cizině jsem poznal spoustu dobrých přátel, se kterými mám dodnes dobré vztahy. Od té doby jsem byl motivovanější angličtinu používat. Zlepšoval jsem ji při konverzaci v běžném životě, pak už to šlo samo a obava ze studia v angličtině pominula.

Tomáš Tichý byl také hostem v pořadu NEWTON Minds. Mrkněte na to. >>

Je něco, co vás na studiu v angličtině překvapilo?
Při studiu v angličtině jsem měl nejdřív trochu potíže s odbornými názvy. Je to něco, s čím se například na střední škole nepočítá a s čím se člověk při běžné konverzaci v angličtině tolik nesetká. Odborné názvy jsem si ale rychle osvojil. Dokonce jsem byl příjemně překvapený, když se pak používaly i ve studiu v češtině. 

Při studiu v cizím jazyce se setkáte s jinými kulturami a rozšíříte si obzory

S odstupem let určitě svoje rozhodnutí studovat v cizím jazyce hodnotíte pozitivně. Jaké jsou hlavní výhody, které vám to dalo?
Studující v cizím jazyce a studenti, kteří studují v zahraničí, mají určitě jiný pohled na svět. Mají širší rozhled a jiné zkušenosti ovlivněné kulturou, se kterou se setkávají. A s jinými kulturami se klidně setkají i doma v Česku, když studují na mezinárodním programu. Díky tomu se jim zvýší cíle.

Myslím si, že studium v angličtině má obrovské výhody. Každý má totiž možnost zdokonalit svoji angličtinu a být schopen ji používat v reálném prostředí. Někteří studenti mají základy angličtiny, ale v reálném prostředí se stydí mluvit anglicky. Tato bariéra se dá velmi dobře a rychle odbourat. Studium v angličtině pomůže studentům lépe číst, psát, mluvit a prezentovat anglicky. Zdokonalí si tak svoje jazykové dovednosti a ještě k tomu mají šanci dostat titul z odborného odvětví. Jsou to v podstatě dvě kariérní mouchy jednou ranou.

Kromě toho mají studenti vyšší šance vycestovat do zahraničí v rámci výměnných programů a pak se v zahraničí prosadit. Absolventi anglických programů mají často větší hodnotu na trhu práce na tuzemské i mezinárodní úrovni. Ve světě je běžné vzdělávání v angličtině nehledě na rozdílný mateřský jazyk. Jsem velmi rád, že se tento trend přesouvá i do české republiky a na NEWTON.

Co byste chtěl vzkázat Čechům, kteří o studiu v angličtině přemýšlejí, jen se k tomu zatím neodhodlali?
Věřím, že spousta lidí má ze studia v angličtině obavy. Ale také věřím, že jsou tyto obavy zbytečné. Z vlastní zkušenosti vím, že to jde zvládnout i bez perfektních základů angličtiny. Vždycky je co zlepšovat a zdokonalovat. A od toho jsme také na univerzitě, abychom posunuli své jazykové a odborné schopnosti, dovednosti, vědomosti a posílili naši osobnost pro případné další studium či úspěšný start kariéry. 

Všem budoucím či současným studentům bych rád popřál, ať se dobře rozhodnou pro svoji budoucnost. Nemějte obavy překonat případné bariéry, nemějte obavy udělat krok vpřed. Pokud si nejste něčím jistí, jděte za těmi, kteří se už dřív ocitli v podobné situaci. Nebojte se oslovit studenty, spolužáky, absolventy či studijní oddělení s prosbou o názor, zkušenosti či radu.

Podívejte se, jak se do anglického programu Global Business and Management přihlásit. >>

Bonus: jaké výhody vidí v anglickém programu Global Business and Management prorektorka Anna Plechatá Krausová a absolventka My Le Thao

„Také já mám zkušenosti ze studia v cizím jazyce. Ve Velké Británii jsem studovala od svých 16 let, absolvovala jsem tu poslední dva roky střední školy. Pak jsem zůstala, studovala jsem politologii na London School of Economics a magisterské studium na Oxfordu, konkrétně jihoamerická studia, kde mě zajímala ekonomie, historie a politologie Jižní Ameriky. Na Oxfordu jsem pak udělala doktorát, věnovala jsem se protestním hnutím a managementu rizik v Jižní Americe. Teď jsem hlavní výzkumník na katedře sociologie v Oxfordu.

Díky studiu v angličtině jsem získala jiný pohled na spoustu věcí, a to akademických, profesionálních a osobnostních. Svoje zkušenosti jsem pak mohla přinést i na NEWTON, abychom tu posunuli výuku do mezinárodních kvalit. Podporujeme třeba psaní esejí, což je v zahraničí standard. Také vyzýváme studenty, aby se víc zapojovali v akademické produkci včetně týmové práce. Chceme třeba, aby si hodnotili eseje navzájem a naučili se tak akademicky argumentovat. Shrnout načtené poznatky totiž nestačí.“
Anna Plechatá Krausová, prorektorka, zaštiťuje anglický program

„Jsem čerstvou absolventkou oboru Global Business and Management se zaměřením na ekonomii. Pocházím z Vietnamu a rodiče mě chtěli poslat studovat do zahraničí. Pro studium jsem si vybrala NEWTON a byla jsem příjemně překvapená, jak mi na začátku se vším organizačně pomáhali. A pomoc jsem našla i u svých spolužáků, třeba když jsem něčemu z výkladu nerozuměla, protože v angličtině nejsem rodilý mluvčí. Se spolužáky si navzájem pomáháme, všichni jsme ve stejné situaci.“
My Le Thao, absolventka bakalářského programu Global Business and Management na NEWTONu

Náš tip: Do bakalářského programu Global Business and Management vyučovaného v Praze se můžete hlásit, i když máte českou občanku. Jedná se o exkluzivní mezinárodní studijní program v angličtině na světové úrovni, kde máte přístup k osobním mentorům z celého světa a v případě zájmu navíc možnost na NU bezplatně studovat i specializační předměty v češtině.