Velký přehled studií na NEWTONu: zjistěte za pár minut, které se pro vás hodí

Možná jste dokončili magisterské studium a uvažujete, jestli pokračovat na profesní program MSc., nebo jít do praxe. Nebo za sebou naopak máte desítky let praxe jako manažeři, ale vysokou školu jste nedokončili a teď by se rádi vzdělávali. Přečtěte si, jak podobné situace řešit a jak si vybrat z nabídky bakalářských, magisterských a manažerských programů, jako je MBA, LL.M. či MSc.

109 zcela nových předmětů se 109 vyučujícími – s tím přichází nové obory na NEWTON Academy ředitele Jiřího Koleňáka. 

„Při výběru studia je důležité uvědomit si rozdíl mezi akreditovaným akademickým studiem a postgraduálním studiem profesním. Na NEWTONu nabízíme oba typy studia. Bakalář a magistr je studium akademické. Trvá déle a studenti musí projít i řadou předmětů, které vytvářejí obecné studijní předpoklady pro celou studovanou oblast. Navíc je nutné působit i na způsob myšlení a uvažování v širším kontextu. Ne vždy je tak zřejmá okamžitá praktická uplatnitelnost prezentovaných poznatků a student musí absolvovat i obecné, teoretické předměty typu makroekonomie a matematika, které vyžaduje akreditace," vysvětluje Jiří Koleňák princip akreditovaných studií.

Postgraduálních studií pak můžete za život vystudovat rovnou několik. Jsou prakticky orientovaná a jejich cílem je udělat z vás mistra v úzce specializovaném oboru. „Typickým postgraduálem je roční studium programu MSc., které nově přinášíme do České republiky. Postgraduál si vybíráte podle toho, čemu se aktuálně věnujete, v čem se chcete posouvat nebo v jaké jste zrovna životní či kariérní situaci. V MSc. mají studenti jasno v tom, pro co si přicházejí, takže hodně sdílíme praktické zkušenosti a už nezatěžujeme studenty zkouškami. Studují striktně praktické a velmi úzce orientované předměty,” doplňuje Jiří Koleňák.

Po maturitě na bakaláře

Bakalářské studium je typicky prvním kontaktem maturantů s vysokoškolským světem. Je to akademické studium – to znamená, že student musí projít i povinnou teorií typu makroekonomie či účetnictví. Navíc obsahuje i specializační předměty, ale ty zatím představují jen část studia.

Základní údaje:

 • akreditované akademické studium,
 • 3leté,
 • zakončené bakalářskou prací a státními závěrečnými zkouškami.
Bakalář – to je cesta k užívání si studentského života, ale i první krok do vysokoškolského studia a první osamostatnění.

Na magistrovi máte čas přemýšlet

Magisterské studium je ideální pro absolventy bakalářského studia, kteří ještě nemají jasnou představu co dál. Na magistrovi se dále věnují obecným předmětům a při tom mohou hledat, co pro ně bude to nejlepší. K dispozici mají vyučující, kteří jim pomohou s rozjížděním byznysu a hledáním směru. 

Zvolí ho i ti, kteří chtějí mít tzv. úplné vysokoškolské vzdělání. Česká republika je v tomto ohledu stále velmi konzervativní zemí a za vysokoškolsky vzdělaného Češi často považují člověka až s magisterským diplomem.

Základní údaje:

 • akreditované akademické studium,
 • 2leté,
 • zakončené diplomovou prací a státními závěrečnými zkouškami.
V magisterském studiu pokračujete akademickou dráhu, říká Jiří Koleňák.

Profesní vzdělávání vám usnadní praxi

Do profesních vzdělávání na NEWTONu patří:

 • MSc. studium,
 • LL.M. studium
 • a MBA studium.

Zatímco LL.M. a MBA je ideální pro manažery a podnikatele, kteří už jsou nějaký čas v praxi, mají potřebný nadhled a většinou dokáží popsat svoje vzdělávací a rozvojové potřeby, po MSc. klidně můžete svou hvězdnou kariéru teprve rozjet. MSc. je totiž úzce zaměřené studium, které vám dá praktické znalosti třeba v oblasti marketingu nebo psychologie.

LL.M. studium je vhodné pro manažery, kteří potřebují udělat rozhled v právnických tématech, orientovat se v právních dokumentech a lépe rozumět řeči právníků.

MBA studium je obecnější manažerské studium, při kterém vrcholoví manažeři definují své vlastní pracovní problémy a během studia pracují na jejich vyřešení se zkušenými lektory.

Podrobnosti o MSc., LL.M. a MBA si přečtete dále v článku.

Zatímco MBA a LL.M. se hodí spíše pro zkušené lidi z praxe, MSc. vám pomůže otevřít dveře do praxe.

Na MSc. si běžte pro praktické dovednosti

MSc. je velmi konkrétně zaměřené studium. Je to profesní studium – znamená to, že se věnujete vybranému směru prakticky. Uděláte si přehled o nejnovějších trendech v praxi a naučíte se je sami používat.   

Základní údaje:

 • postgraduální profesní studium s úzkými specializacemi,
 • 1leté,
 • zakončené disertační prací bez zkoušek.

MSc. je velmi oblíbené v anglicky mluvících zemích. Díky MSc. se ve světě můžete stát odborníkem a praktikem téměř v jakémkoliv oboru. MSc. studia na NEWTONu se orientují na prostředí marketingu, podnikání a psychologie. Při studiu se dostanete k tomu nejlepšímu, co se aktuálně děje v praxi – a tomu odpovídá i výběr vyučujících a předmětů.

„Vybrali jsme ty nejlepší profesionály, kteří vytvoří striktně praktický program. Každý lektor ráno odstartuje výuku důležitou teorií, pak probere příklady dobré praxe a nakonec studentům pomůže uplatnit nabyté znalosti v jejich vlastní praxi. Člověk tak odchází s pocitem, že probíraná témata a nástroje umí použít v reálném životě,” popisuje výuku ředitel Koleňák.

Na NEWTON Academy máte na výběr ze čtyř úzce zaměřených MSc. programů:

1) Moderní marketing

Použitelnost webů, obsahový marketing, výkonnostní marketing, SEO – to je jen zlomek témat, kterým se studenti Moderního marketingu věnují v osmi intenzivních víkendech. Naučí se řídit a vést své projekty jako projektoví manažeři, udělají si přehled v  nízkonákladovém marketingu i v brand buildingu.

Marketing bude učit například:

„Profesní studium Moderní marketing uspokojí všechny, kteří už mají hotové akademické vzdělání a aktuálně se nachází v životní fázi, kdy potřebují prakticky ovládnout marketing. Ať už ve své firmě nebo jako marketér na volné noze. Předchozí vzdělání tedy nehraje roli,” doplňuje Jiří Koleňák.

2) Psychologie v managementu

Psychologie v managementu je praktickým psychologickým výcvikem. Studenti prochází diagnostikami pod vedením lektorů a metody si zkouší v praxi. 

Zatímco v akademických studiích studenti dostanou informace o tom, že nějaký nástroj či technika existuje, v MSc. studiu projdou celodenním výcvikem, kde si v bezpečném prostředí a pod vedením lektora vyzkouší použití konkrétních postupů v praxi.

„Přirovnal bych to k tanci. Můžeme si sednout a vykládat o tom, jak se správně tančí. Úplně jinou kvalitu však získáme, když se zvedneme a jdeme si to vyzkoušet prakticky,” říká ředitel Koleňák.

Klíčovou oblastí studia je psychologie zátěže v náročných situacích a příprava na tyto situace, mentální trénink, psychologie osobnosti či praktická aplikovaná filozofie.

Psychologii bude učit například:

3) Rodinné podnikání

Jak naskočit do rodinného podnikání, později převzít jeho otěže a udržet prestiž firmy, kterou rodiče budovali desítky let – to se studenti naučí ve specializovaném programu. Je určený nejen pro novou generaci podnikatelů, ale i pro jejich rodiče, kteří musí zvládnout odchod do ústraní a přenechání své celoživotní práce dětem.

„Podnikatelé, kteří v 90. letech odstartovali svoji kariéru a vybudovali velké podniky, jsou ještě stále na vrcholu sil. Do deseti let ale u nás dojde k masivní výměně generací na vedoucích postech firem. My na to chceme rodiny připravit,” vysvětluje Jiří Koleňák.

Předání firmy podle ředitele Koleňáka doprovází několik typických problémů, kterým se studium věnuje:

 • Předání firmy rodiče dlouho neřeší a odkládají ho.
 • Rodiče očekávají, že děti budou pokračovat v řízení firmy úplně přesně jako oni a podle jejich pokynů.
 • Děti nemají zájem firmu převzít nebo nechtějí zůstat v původním oboru podnikání.
 • Nikdo neví, jak má předání vypadat. Nejsou popsány zásadní faktory úspěchu ani konkrétní procesy a zodpovědnosti za ně.

4) Řízení podniku v době 4.0

Podniky dnes a před 50 lety – to je něco úplně jiného. Jenže kvůli digitalizaci, robotizaci a rozvoji zaměstnanců je všechno jinak i v porovnání s dobou před 10 lety.

„Pokud nechcete usnout na vavřínech a ve starém systému, musíte se zajímat o trendy a implementovat je do svých podniků. Pomůžeme vám s technickou i lidskou stránkou věci,” vysvětluje Jiří Koleňák.

Klíčovými tématy jsou automatizace v průmyslu nebo moderní informační technologie, bez kterých se podnik nemůže rozvíjet. Důraz vyučující kladou i na péči o manažery, zaměstnance i sebe sama, konkurenceschopnost, manažerské techniky a moderní management.

V marketingovém MSc. si vás pod svá křídla vezme například Ondřej Ilinčev – UX designér, který se nebojí cupovat weby se špatným UX na kousky. Už teď vám nesmí ujít jeho blog. Foto: Ilincev.com

Díky LL.M. studiu se manažeři stanou partnery právníků

Orientovat se v právních tématech, rozumět právníkům i jejich dokumentům a vyznat se v legislativních povinnostech při zakládání firmy můžete i bez pětiletého právnického studia. Při profesním studiu LL.M. se především manažeři naučí všechny důležité základy v oblasti práva.

„Právnické LL.M. studium není nadstavba klasického pětiletého právního vzdělání. LL.M. je i pro absolventy škol věnujících se managementu. Důležité je, že tito lidé cítí potřebu orientovat se v právní problematice,” vysvětluje Jiří Koleňák. Ten bude zároveň i mezi prvními studenty. „Je to asi poslední možnost být se mnou ve školní lavici. Chci se vzdělat v dalším oboru a být osobně u startu nového studia,” dodává.

Základní údaje:

 • postgraduální profesní studium s právní specializací,
 • 1leté,
 • zakončené disertační prací bez zkoušek.

Ve studiu LL.M. vás budou učit:

„Každý, kdo začne podnikat, musí být seznámen s problematikou daňového práva a jeho povinností, práva v marketingu, obchodního práva, práva Evropské unie, veřejných zakázek, pracovního práva, ochrany duševního vlastnictví, GDPR, mediace a urovnávání sporů mezi firmami bez soudů. To všechno ve studiu LL.M. probereme,” říká ředitel Koleňák.

Pochopte řeč právníků, zorientujte se v daních, vylaďte svůj byznys i po právní stránce. To všechno na LL.M. studiu.

MBA posune a nasměruje manažery 

MBA studium má největší přínos pro manažery s praxí. Orientuje se na exekutivní koučink a rozvoj studenta. Manažeři pracují v rámci MBA studia na své osobní zakázce – s vyučujícími a v disertační práci řeší konkrétní problém:

 • ve své osobní práci
 • nebo podniku, ve kterém působí jako manažeři.

„Specifický je hned první víkend studia. Studenti se věnují schopnosti uvědomit si své potřeby a odkomunikovat je svému okolí. Je to koučovací psychologická práce. Na závěr víkendu je student schopný jasně definovat, co od následujícího roku ve škole očekává. Odprezentuje to v kruhu spolužáků, tím se začíná na cíli pracovat a studenti se začnou navzájem ve svých cílech podporovat a pomáhat si,” vysvětluje Jiří Koleňák.

Základní údaje:

 • postgraduální profesní studium obecně orientované na zdokonalování manažerských dovedností a vypracování osobní zakázky,
 • 1leté,
 • zakončené disertační prací bez zkoušek.
MBA posune manažery s praxí, kteří se chtějí seznámit s rovnocennými byznysovými partnery a růst i po desítkách let praxe.

Přečtěte si také náš článek s konkrétními příběhy výběru studia.

Zjistěte další informace o studiu na NEWTON College a NEWTON Academy:

Kdo je Jiří Koleňák?

Doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA. je ředitelem NEWTON Academy a na NEWTON College působí jako prorektor pro vzdělávání a profesní garant programu MBA. Je zkušeným podnikatelem, stojí v čele několika firem. Ve volném čase je vášnivým jachtařem.

Podnik je živý organismus a jeho stav souvisí s vaší kondicí

Řízení úspěšného podniku PLUS je profesní program, který zboří vaše dosavadní představy o tom, co to vlastně řízení podniku je a co je při něm důležité.

Někdy bojujeme už dopředu s něčím, co nikdy nepřijde, říká Lidija Kovarik

Manažeři jsou psychologové v první linii, tvrdí docentka Ambrozová