UX design je hlavně o porozumění

UX design zastřešuje činnosti, které vedou ke zlepšování uživatelské zkušenosti (user experience). Řeší návrhy produktů a služeb, aby jejich uživatel nebo zákazník získal požadovaný prožitek. Přečtěte si, co o UX říká Jan Řezáč, webový konzultant, autor knihy Web ostrý jako břitva a profesní garant zaměření Digitální marketing na NEWTON College.

 

„UX má asi 40 různých definic. Mně se líbí definice Erica Reisse. Popisuje UX jako dojem, který člověku zůstane z řady interakcí s lidmi, zařízeními a událostmi.
UX design je pak disciplína, která se snaží navrhnout ty interakce, které kontrolujeme, porozumět těm, které nekontrolujeme, a navrhnout cestu uživatele tak, aby byl výsledný dojem člověka na druhé straně co nejlepší,” vysvětlil Řezáč.

 

Hluboké porozumění cílovým skupinám je v UX designu naprosto zásadní. Návrh stránky či aplikace musí reflektovat potřeby i cíle zákazníků a brát v potaz také omezení, která by zákazníkům mohla překážet při průchodu webem či při užívání aplikace. UX designér zajišťuje co nejhladší cestu za vytyčeným cílem.

 

Konkrétně tedy řeší:

  • informační strukturu webu (jaké bude mít kategorie, jaký bude průchod webem…),
  • wireframe neboli drátový model (to je načrtnutá struktura jednotlivých stránek webu nebo aplikace),
  • persony (tedy komu má produkt nebo služba sloužit a jaké mají tito lidé potřeby, cíle i omezení),
  • uživatelské testování s reálnými osobami.
 

Dobrý UX design je funkční, užitečný, smysluplný a umí řešit problémy. Navíc je
i estetický a emotivní. „Kvalitní UX na webu poznáte třeba tak, že lidé konzumují obsah, nakupují, vracejí se, mluví o mé značce. A to vše se dá s menší či větší přesností měřit,” řekl Řezáč.

 

„Dobrý UX designér ví, že i když není typickým uživatelem webu či aplikace, má nástroje, skrze které může skutečným uživatelům porozumět. Znamená to dělat uživatelský výzkum, testovat svoje návrhy a systematicky si vyvracet domněnky. Špatný UX designér jen kreslí wireframy,” shrnul Řezáč.

Na termín UX design narazíte v profesní specializaci Digitální marketing.

Čtěte NEWTON.Today a buďte v obraze:

Krok za krokem: jak jednoduše přestoupíte na NEWTON z jiné VŠ

Pokud cítíte, že škola, kterou jste si vybrali, vám nedává co potřebuje, je nejvyšší čas odhodlat se ke změně. K přestupu na NEWTON University vám stačí čtyři kroky a v letním semestru už můžete studovat u nás.

UX design je hlavně o porozumění

Za úspěchem nového webu NEWTONu stojí půlroční výzkum