Krize jednou bude, ale kdy? Pomůže vhodná regulace i správný mindset

Zadluženost v EU, USA i Číně je vyšší než před minulou krizí. Velké ekonomiky zpomalují. Obchodníci oprašují své znalosti manévrování mezi cly. Sílí varovné hlasy. Na naší konferenci European Forum of Entrepreneurship zazněla vysoce aktuální témata: Jak jsme na krizi připraveni, co dělá ČNB, a neskrývá se nejdůležitější nástroj v hlavě každého z nás?

 

„Otázka není, jestli krize jednou bude, ale kdy bude,” zahájil svou přednášku prof. Vladimír Tomšík, bývalý viceguvernér ČNB a vedoucí Ústavu ekonomie NEWTON College. Na krizi či alespoň hospodářské zpomalení musíme být co nejlépe připraveni a Česká národní banka dělá vytvářením proticyklických rezerv v bankách a regulací dostupnosti hypoték velmi rozumné, zodpovědné a hlavně dopředu hledící kroky,” dodal.

Prof. Vladimír Tomšík působil do minulého roku jako viceguvernér ČNB. Na NEWTONu je vedoucím Ústavu ekonomie.

První přednášce nabitého dne přihlíželo několik desítek ekonomů a studentů NEWTONu. Prof. Vladimír Tomšík před plným sálem NEWTON College v Praze ukázal české zkušenosti s cílováním inflace (nástroj na zabezpečení cenové stability). Připomněl i zajímavost, že se ČNB stala vůbec první centrální bankou v postkomunistických zemích, která na cílování inflace přešla z politiky pevného kurzu a cílování růstu měnové zásoby. A zkrotila tím velmi vysokou inflaci.

 

„Na zažehnání budoucí celosvětové recese samozřejmě tuzemská opatření stačit nebudou. Měla by však přispět ke zmírnění nepříznivých dopadů na české firmy a spotřebitele,” upozornil bývalý centrální bankéř s tím, že největší výzvu pro ČNB vidí v zachování trvalé stability finančního systému.

 

Na NEWTONu propojujeme vědu s praxí

Důraz na praxi, ale jedině na pevných teoretických základech – tak vypadá výuka na NEWTONu. I proto jsme už podvanácté uspořádali konferenci European Forum of Entrepreneurship.

 

„Už několik let vytváříme fórum pro přínosnou a kultivovanou debatu o socio-ekonomickém vývoji České republiky. Konference je vyvrcholením několikaměsíčního bádání, které jsme letos zasvětili vysoce aktuálnímu tématu – udržitelnosti rozvoje a připravenosti na krizi,” shodli se v průběhu dne rektor NEWTONu MUDr. Jan Mojžíš a hlavní organizátor celé akce doc. Oldřich Hájek.

Studenti NEWTONu o přestávce konference European Forum of Entrepreneurship.

Prostor k představení svých výsledků na konferenci dostalo 7 výzkumníků. Kromě příspěvku prof. Vladimíra Tomšíka o připravenosti ČNB jsme se dozvěděli o:

 
 • důležitosti mentální výbavy každého z nás,
 • vlivu sankcí a cel na stabilitu světového obchodu,
 • modelech udržitelného veřejného zdravotnictví,
 • cirkulární ekonomice a Corporate Social Responsibility (CSR) v menších firmách,
 • provázanosti mezi dluhem a akceschopností veřejného sektoru.
 

Důležitý trojúhelník – rozum, pudy a emoce

S druhou prezentací vystoupil PhDr. Marian Jelínek, Ph.D., mentální kouč vrcholových manažerů a sportovců, jako jsou například tenistka Kristýna Plíšková nebo šachista David Navara. Ve svižném tempu – připomínajícím atmosféru o přestávce důležitého zápasu, kdy trenér potřebuje svým svěřencům vysvětlit pokyny do dalšího boje – upozornil na důležitost emocí a behaviorismu při tlumení dopadů krize.

 

Marian Jelínek v NEWTONu působí jako garant oboru Management a psychologie. Svůj příspěvek postavil na paradoxu – Proč by se měla ekonomika řídit logicky, když se lidé v osobním životě logicky nechovají?

 

„Při přípravě na krizi se věnujeme zejména externím faktorům, ale zanedbáváme mentální připravenost,” konstatoval PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. Jen málokdo podle něj dokáže plně kontrolovat emoce a pudy, které vychází z vývojově starších částí lidského mozku. Pokud však budeme připraveni, neměla by krize v naší mysli vyvolat pudový strach o život, ale maximálně racionální obavy, které dokážeme snadněji dostat pod kontrolu.

Život a chování lidí – to není založené na logice. O tom hovořil ve svém příspěvku Marian Jelínek.

Od sankcí a obchodních válek až po udržitelnost zdravotnictví

Odpolední program ukázal šíři badatelskému zájmu European Forum of Entrepreneurship. Přednášky na sebe navazovaly v rychlém sledu, a proto jen telegraficky.

 
 • doc. Ilona Švihlíková a doc. Michael Kroh odprezentovali svůj pohled na obchodní války a klíčovou roli ochranných opatření americké administrativy za prezidentování Donalda Trumpa.
 • Detailní rozbor makroekonomických dat představil doc. Lukáš Valeš. Vyzdvihl provázanost tuzemské ekonomiky s Německem a rostoucí zadluženost zemí EU, Eurozóny, USA i Číny. Viděno dluhovou optikou jsou snad všechny státy v horší kondici než před poslední krizí.
   
 • PhDr. Jiří Nesiba, Ph.D. ukázal, že za CSR aktivitami menších českých firem málokdy stojí sofistikovaná strategie. Podnikatelé CSR nedělají z náklonnosti k cirkulární ekonomice, ale spíše z instinktu – cítí, že by měli společnosti něco vrátit zpět.
   
 • Na téma udržitelnosti veřejného zdravotnictví se zaměřil Ing. Jan Mertl, Ph.D. Ve své přednášce zdůraznil jiný trojúhelník – a sice limitů zdravotnictví. Ty mají společenský rozměr (kolik lidí se k péči dostane), zdravotní rozměr (kvalita péče) a ekonomický rozměr (kolik péče stojí). Konstatoval, že ve vyspělých zemích obvykle fungují jen 2 ze 3 rozměrů. Když je systém například ekonomický a kvalitní, dosáhne na něj jen zlomek obyvatel.

V pauzách mezi přednáškami spolu účastníci konference diskutovali o ekonomických tématech.

Jak ukazují socio-ekonomická data, České republice se ekonomicky daří. Doba prosperity však nepotrvá navěky. Naopak se čím dál zřetelněji vynořují limity. I proto jsme v NEWTONu letošní ročník konference zaměřili na analýzu připravenosti. Řada „krizových” aspektů není v českých rukou, nicméně leccos můžeme ovlivnit sami. Jako výzkumníci budeme vývoj bedlivě sledovat a analyzovat.

 

A tím si vás dovolujeme pozvat na 13. ročník European Forum of Entrepreneurship. Můžete se dokonce zapojit do řešení nových témat. Důležité informace budeme postupně zveřejňovat na webu konference, kde najdete i kontakty na organizátory.

 

Čtěte NEWTON.Today a buďte v obraze: