Prémiové studium je jako bonboniéra. Je jen na studentech, které aktivity zvolí

Studium v malé skupince, přístup k významným oborovým akcím jako Marketing Festival a konzultace projektu s kapacitami v oboru – i to je  studium NEWTON Premium. Co o něm říkají studenti a vyučují, pro koho se hodí a v čem vám rozšíří obzory? Čtěte v článku, který se ohlíží za prvním rokem existence prémiového studia.

NEWTON Premium je studijním režimem stejně jako NEWTON Start a NEWTON Business. Všechny tři studijní režimy mají společný akreditovaný základ a povinnosti studentů. Liší se ale v nabídce specializovaných předmětů, individuálním přístupu a především ve výhodách plynoucích z úzké spolupráce s profesním garantem. 

  • NEWTON Start je základ – jeho součástí jsou předměty, které studujete i v Byznysu a Premium.
  • NEWTON Business obsahuje jako základ NEWTON Start a k němu profilové předměty a zaměření specializace. Důležitou vlastností tohoto režimu je těsnější komunikace vyučujících se studenty.
  • NEWTON Premium představuje top studium na NEWTONu. Jako základ obsahuje všechny předměty režimu Start Business. Charakteristickými rysy jsou individuální zakázka studenta, výuka s nejlepšími odborníky v malých skupinkách, těsná spolupráce s profesním garantem a prostřední pro konzultaci i realizaci vlastních projektů. 

Proč oceníte malé skupinky

Když je ve třídě jen pár lidí, odnesete si z výuky úplně jiné zážitky a dojmy, než když jste na výuce v obrovské aule nebo ve velké skupině lidí. „Na studium NEWTON Premium jsem přestoupila po jednom semestru na NEWTONu. Uvědomila jsem si, že chci od studia co nejvíc. Teď jsem ve skupině deseti lidí a je pro mě jednodušší se dostat  k informacím, které potřebuji. Třeba doplňující otázky je příjemnější vyučujícímu klást v co nejmenším okruhu spolužáků, protože pak nemám pocit, že zdržuji,” popisuje studentka Managementu a psychologie Monika Zvěřinová.

Důležitá je při výuce diskuze. Vyučující probere povinný základ výuky a pak se studenty diskutuje na témata, která zažívají ve své praxi a která souvisí s výukou. To umožňuje pracovat na individuální zakázce studenta – navíc má vyučující přehled o tom, co studenti řeší a co si potřebují ze školy odnést.

„Individuální přístup je oboustranný proces. Vyučující tvoří pro studenty vhodné prostředí a je na jejich aktivitě a zájmu, jak s tím naloží,” popisuje garantka prémiového studia Management a psychologie Eva Ambrozová.

Jenom v malé skupině se dostane na všechny dotazy a každý student odchází s tím, že vyřešil témata, která ho zajímají. Foto pochází z workshopu s Pavlínou Louženskou a Karlem Novotným.

Na kávu s Karlem Novotným nebo Marianem Jelínkem

V prémiovém studiu působili v akademickém roce 2018/2019 dva profesní garanti – mentální kouč a psycholog Marian Jelínek a odborník na branding Karel Novotný. První setkání s nimi na začátku roku probíhá zostra – osobní prezentací studentů. Každý si připraví povídání o sobě, o svém očekávání, o zkušenostech z praxe či byznysu, o svých cílech. To pak odprezentuje svému profesnímu i akademickému garantovi a také spolužákům.

„Měla jsem strašnou trému, bála jsem se mluvit před novými lidmi a nevěděla jsem, jak na mě bude garant Karel Novotný působit. Nakonec to bylo skvělé – každý řekl něco o sobě, co čeká od Premia a od garantů, jaký přístup mu vyhovuje. Karel si vše zapisoval a dozvěděli jsme se o něm také spoustu profesních i osobních věcí. Bylo to velmi příjemné a dnes už vím, že jsem se vůbec neměla stresovat,” popisuje studentka Marketingu a Brand Managementu Miriam Habibi.

„Profesní garant není běžný vyučující. Připravuje pro studenty speciální aktivity jako specializované přednášky, workshopy či formální i neformální setkání mimo zdi školy třeba v kavárně. Profesní garant propojuje akademické prostředí s profesí – vodí studenty do praxe. Úkolem akademických garantů, kterými jsme já a Eva Ambrozová, je dohled na akademické náležitosti studia,” doplňuje akademická garantka studia Marketing a Brand Management Ludmila Navrátilová. 

Garant Marian Jelínek bere studenty na workshopy do firem, na koučování manažerů a poskytuje jim i individuální koučink. „Poštěstilo se mi stínovat Mariana Jelínka. Strávila jsem s ním celý den, byli jsme na koučovací prezentaci u klienta asi 100 kilometrů od Prahy. Společně jsme se bavili o prezentaci, klientech, o mém rozvoji i o psychologii v osobním životě. Stínování Mariana na 100 % doporučuji,” říká studentka Monika Zvěřinová. Ta by se ráda jednou věnovala mentálnímu koučinku a komunikaci, která je pro ni alfou a omegou jejího profesního života.

Profesní garanti ukazují studentům, jak to chodí v praxi. Jsou součástí prostředí bohatého na možnosti, ze kterého si studenti vybírají.

Čekají vás neobvyklé akce, workshopy a Premium Day

Nabídnout studentům něco nad rámec běžného studia, to je jedna z hlavních vizí akademických garantek prémiového studia. Studenti tak v prvním roce navštívili například:

Do Avastu vyrazili studenti i s akademickou garantkou Ludmilou Navrátilovou (sedí vlevo dole) a profesním garantem Karlem Novotným (vpravo).

„Dostat se na takové akce není pro studenty běžné. Lístky jsou totiž rychle vyprodané a poměrně drahé,” říká studentka Miriam Habibi, která se podle své garantky Ludmily Navrátilové velmi aktivně účastní co nejvíce akcí. „Abychom se na takovou akci dostali, musíme vypracovat úkol, který nám zadají vyučující. Ti poté vybírají autory těch nejlepších, kteří se účastní konferencí a dalších akcí,” dodává Miriam.

Dvakrát ročně studenty čeká i Premium Day. „Naším původním záměrem bylo propojit prémiové studenty z Brna a Prahy. Premium Day znamená celý den workshopů, přednášek a dalšího praktického programu, do kterého se zapojí profesní i akademičtí garanti a hosté garantů nebo i studentů. Program je zakončený neformálním večerem, kdy se mohou studenti setkat společně i s garanty mimo prostory školy,” popisuje garantka Ludmila Navrátilová.

Na Premium Day se studenti potkali například s marketérkou Pavlínou Louženskou, která založila iniciativu #HolkyzMarketingu a prošla vedením marketingu agentury H1, Zootu či Czech News Center.

„Na prvním Premium Day přijeli brněnští studenti za námi do Prahy, seznámili jsme se, dali si oběd a pak jsme pracovali ve dvojicích na workshopu s Pavlínou. Na závěr nás čekalo neformální setkání ve Vnitroblocku, kde nás provedl absolvent NEWTONu a zakladatel Vnitroblocku Lukáš Žďárský,” popisuje Miriam, která chce vybudovat svoji vlastní značku večerních oděvů a luxusní módy nebo se věnovat organizaci eventů.

Studenti psychologie si navíc sami zařídili a domluvili s Marianem Jelínkem společný osobnostně rozvojový víkend na hradě Pirkštejn v Ratajích nad Sázavou. „Chtěli jsme se ještě víc poznat, vystoupit z komfortní zóny. Na hradě nebyla Wi-Fi a to bylo fajn – jinak má totiž člověk pořád přirostlý mobil v ruce a všechno přes něj řeší. Díky tomu jsme se mohli věnovat sami sobě, navíc jsme pomáhali kastelánovi se zvířaty a úklidem, abychom si pobyt odpracovali,” popisuje Monika Zvěřinová.

Aktivní víkend s Marianem Jelínkem si studenti museli sami zorganizovat a společně s garantem sestavit program. To je na prémiovém studiu to unikátní – garanti jsou naklonění všem nápadům studentů.

S kým se na Premiu potkáte  

Na studiu Premium budou vašimi spolužáky studenti, kteří už mají rozjetý vlastní byznys, naskakují do rodinného podniku nebo mají nápady a potřebují pomoc s jejich rozvojem, případně hledají inspiraci.

„Nemusíte být z dobře zajištěné rodiny, s pořádně rozjetým byznysem a se spoustou kontaktů, aby bylo prémiové studium právě pro vás. Já nemám za zády rodinný byznys ani desítky kontaktů a Premium vnímám jako velkou výhodu – mohu spolupracovat s profesním garantem, získat od něj důležité kontakty a know-how,” popisuje Miriam.

Podobně se na to dívá i Eva Ambrozová. „Premium je otevřené studentům, kteří jsou aktivní, mají svůj záměr a jdou si za ním. Je ale i pro studenty, kteří zatím neví, čemu se chtějí věnovat, ale chtějí si dopřát to nejlepší studium, aby se mohli rozhodnout. Máme i studenty, kteří chtějí to nejlepší a potřebují individuální přístup, aby mohli rozvíjet své existující pracovní a sportovní aktivity a ze studia si vyzobávat jen to, co skutečně ihned potřebují.  Premium je jako bonboniéra – záleží jen na studentech, po kterém bonbonu sáhnou a vychutnají si ho.”

Garantka Eva Ambrozová dbá na co nejširší nabídku možností, ze kterých si studenti vybírají ty, které jim nejvíc sedí. Zároveň se stará o propojení pražských a brněnských studentů a na osobních konzultacích se studenty řeší personální otázky v byznysu – jako výběr lidí, komunikaci a další konkrétní problémy. Studenti s ní také upřesňují záměry bakalářských prací a probírají i osobní vztahové problémy.

Zpětná vazba studentů jako integrální součást tvorby studia

Základním kamenem prémiového studia je zpětná vazba, kterou vyučující získávají přímo od studentů i přes studijní poradkyně. „Zpětná vazba je pro nás velmi důležitá, abychom věděli, jak studium utvářet, jaké hosty zvát a jaké plánovat akce. Zároveň je pro nás vylepšování studia nekonečný proces – co vyhovuje letošním prvákům, nemusí být to nejlepší pro nové studenty v dalším roce. Obvykle škola vytvoří plán a studenti se mu podřizují, my tuto logiku měníme a se studenty spolupracujeme,” říká Ludmila Navrátilová.

Součástí zpětné vazby za první semestr bylo i setkání s rektorem Janem Mojžíšem. „Pan rektor si s námi sedl a ptal se nás na pozitiva a negativa studia nebo jak nám vyhovuje přístup. Zpětná vazba je na studiu Premium samozřejmostí, dáváme ji především garantům. Za specializaci Marketing a Brand Management mohu říct, že Ludmila vše řeší velmi rychle a aktivně, nic neodkládá,” popisuje studentka Miriam.

Miriam (nahoře uprostřed) a Monika (dole první zprava) se svými spolužáky reprezentují NEWTON na veletrzích Gaudeaumus, kde komunikují se středoškoláky a představují jim studium na NEWTONu. Jednou z jeho výhod je, že mají studenti prostor ke zpětné vazbě a mohou se vyjadřovat i k odborným hostům.

Nový akademický rok = nové benefity pro studenty

Ještě větší zapojení profesního garanta a zdůraznění jeho role při rozvoji studentů – to čeká prémiové studium ve druhém roce. Garanti budou pomáhat při tvorbě plánu praxí a studenti se na ně budou moci obrátit s žádostí o konzultace té pravé praxe. Zároveň se garanti stanou i vedoucími bakalářských prací a pro ty nejlepší studenty rovněž připraví doporučující dopis. Ten jim otevře dveře do světa top praxí a dalšího pracovního uplatnění. 

Přečtěte si více o všech studiích Premium, které na NEWTON College nabízíme:

Kdo je Ludmila Navrátilová?

Ing. Ludmila Navrátilová, Ph.D., je vyučující a garantka marketingových předmětů a působí jako marketingová konzultantka. Má za sebou zkušenosti v komercionalizaci výzkumných projektů z VUT v Brně a z výzkumných stáží na evropských univerzitách (UK, Francie, Portugalsko, Španělsko). Aktuálně se nejvíce věnuje trendům spotřebního chování českých a evropských spotřebitelů, kreativní reklamě, udržitelnosti v oblasti módního průmyslu a start-up projektům.

Kdo je Eva Ambrozová?

Doc. PhDr. PaedDr. Eva Ambrozová, Ph.D., je vedoucí Ústavu humanitních věd NEWTON College a specializuje se na přípravu a rozvoj lidí v náročných podmínkách současného tržního, podnikatelského a bezpečnostního prostředí. Vyučovala na několika vysokých školách. V současné době spolupracuje s Univerzitou obrany v Brně, působí v redakční radě odborného časopisu Scientia at Societas a aktivně publikuje.

Kdo je Karel Novotný?

Karel Mindless Novotný je specialista na brand building, garant studijního zaměření Marketing a Brand Management na NEWTON College, autor knihy Neradost a šéf Brand family. Věnuje se budování značek – jejich nastartování, oživování i udávání správného směřování. Značka podle něj nemá být jen krásná, ale má především byznysově fungovat.

Kdo je Marian Jelínek?

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D., je hokejový trenér a mentální kouč, mezi jehož svěřence patřil například Jaromír Jágr, a v současnosti například Karolína Plíšková a mnoho dalších vrcholových sportovců či manažerů. Kromě sportu své dovednosti uplatňuje také v byznysu, kde pomáhá podnikatelům a manažerům. Na NEWTON College je garantem profesního zaměření Psychologie pro manažery.

Přijímačky krok za krokem: jak probíhají a jak se připravit

Přijímací zkoušky na NEWTON se odlišují od přijímacího řízení veřejných vysokých škol. Přinášíme stručný přehled toho, co po vás budeme chtít a jak to celé probíhá. Čeká vás krátký motivační pohovor a testík z angličtiny, to celé v uvolněné a přátelské atmosféře.

Autumn will bring hybrid online learning at NEWTON

Podzim přinese na NEWTONu hybridní online výuku