NEWTON College se pošesté stává nejlépe hodnocenou soukromou VŠ v Česku

NEWTON College získala opět titul nejlépe hodnocené soukromé vysoké školy. V projektu Fakulta roku se umístila už pošesté – naposledy za rok 2018/2019. Nyní navíc získala i nejlepší hodnocení napříč všemi kategoriemi. Tento titul nás ohromně těší, a proto vám přiblížíme, proč je pro nás právě tato soutěž důležitá a proč se nám v ní už tolik let daří.

Projekt Fakulta roku každoročně vyhlašuje soutěž, která hodnotí kvalitu vysokých škol podle dvou klíčových vlastností – kvality výuky a kvality studijního prostředí. Výsledky soutěže pak zájemcům o studium mohou usnadnit rozhodování, kterou vysokou školu si vybrat jako svou budoucí alma mater.

Čím se liší Fakulta roku od jiných anket

Pořadatelům z Asociace studentů a absolventů vadily žebříčky v českých médiích, které srovnávaly vysoké školy podle různých kritérií. Pokaždé v nich ale chybělo to nejdůležitější kritérium –  pohled studenta

Ten totiž o kvalitě výuky a školy vypovídá mnohem více než počet odborných publikací nebo počet studentů ze zahraničí – studenti vidí pod pokličku školy nejvíce, neboť v ní tráví několik let takřka denně. Tak vznikla Fakultu roku, která usiluje o hodnocení českých škol z hlediska toho, jak jsou se školou spokojení samotní studenti a čerství absolventi.

Studium na vysoké škole nejlépe zhodnotí ten, kdo ho sám zažil.

O nejlepší škole rozhodují ti nejpovolanější

V anketě Fakulta roku hlasují pouze současní studenti a absolventi, kteří ukončili bakalářské nebo magisterské studium na dané škole v posledních 24 měsících. Výsledky tak zobrazují současný stav školy, který se může s každým rokem měnit. Účast v anketě je dobrovolná a respondenty nikdo dopředu nevybírá.

Jednotlivé školy anketa dělí do kategorií podle jejich zaměření:

  • umělecké, 
  • lékařské, 
  • pedagogické a další. 

NEWTON College tak spadá do kategorie Ekonomické – soukromé, ve které soupeří s dalšími deseti českými školami.

Jak to funguje

V anketě studenti a absolventi odpovídají na 20 povinných otázek a 4 doplňkové. Otázky mají formu výroků a účastníci vždy označí, do jaké míry s výrokem souhlasí či nesouhlasí. Účastníci ankety tak narazí například na výrok „Všichni moji vyučující jsou odborníci ve svém oboru” a zatrhnou, zda s tímto tvrzením souhlasí, spíše souhlasí, nebo třeba vůbec nesouhlasí.

Otázky, které na studenty a absolventy v anketě čekají. Zdroj: fakultaroku.cz

Z průměrů všech odpovědí vzejde konečný index spokojenosti a podle výše indexů jednotlivých škol pořadatelé sestaví žebříček. 

NEWTON boduje nejen ve své kategorii

Studenti a absolventi zhodnotili NEWTON College výsledným indexem 94,6. Díky tomu si NEWTON vysloužil nejen vítězství ve své kategorii, ale i získal nejvyšší index napříč všemi českými vysokými školami. Druhý nejvyšší index si odnesla Fakulta stavební ČVUT v Praze a třetí Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy. NEWTON College se tak za loňský rok stává nejlépe hodnocenou vysokou školou v Česku.

Tohoto titulu si na NEWTON College obzvláště vážíme proto, že kvalita studijního prostředí a kvalita výuky s důrazem na praxi a odbornost vyučujících jsou naše hlavní priority. Jak říká rektor NEWTONu Jan Mojžíš: „Cílem je, aby si naši studenti z výuky studenti opravdu něco odnesli a aby jejich znalosti byly prakticky použitelné. Takže u nás učí i lidé z praxe – úspěšní podnikatelé a manažeři. Samozřejmě to ale není jen na vyučujících, jiný přístup je zakořeněný v celém systému.”

Podle rektora Jana Mojžíše jsou studenti NEWTONu podnikaví a velmi nároční.

To, že studenti kvalitu studia na NEWTON College oceňují víc než na všech ostatních školách v Česku, nás utvrzuje v tom, že to děláme správně. 

Děkujeme všem studentům a absolventům, kteří v anketě hlasovali. Věříme, že pro vás bude NEWTON College i nadále kvalitním a inspirativním místem, které posune vaši kariéru ke hvězdám. Třeba jako osmi studentům z NEWTONu, kteří se dostali do 30 pod 30 časopisu Forbes.

Studujte také na NEWTON College, 6× nejlépe hodnocené vysoké škole v ČR. Jaké to je, zjistíte na vlastní kůži, když navštívíte Dny otevřených dveří

Přijímačky krok za krokem: jak probíhají a jak se připravit

Přijímací zkoušky na NEWTON se odlišují od přijímacího řízení veřejných vysokých škol. Přinášíme stručný přehled toho, co po vás budeme chtít a jak to celé probíhá. Čeká vás krátký motivační pohovor a testík z angličtiny, to celé v uvolněné a přátelské atmosféře.

Krok za krokem: jak jednoduše přestoupíte na NEWTON z jiné VŠ

Pokud cítíte, že škola, kterou jste si vybrali, vám nedává co potřebuje, je nejvyšší čas odhodlat se ke změně. K přestupu na NEWTON University vám stačí čtyři kroky a v letním semestru už můžete studovat u nás.

Soukromá VŠ pro mě byla jasnou volbou. Nechci být jen číslo v systému