NEWTON College bojuje za levnější studium!

Rektor vysoké školy NEWTON College a předseda Asociace soukromých vysokých škol MUDr. Jan Mojžíš odeslal ministru školství Robertu Plagovi návrh na daňové zvýhodnění studia na vysokých školách.

Návrh počítá s možností zahrnout náklady na studium do daňového základu, a to ve výši 10 tisíc korun měsíčně, nějvýše však 100 tisíc korun ročně.

„Studenti vysokých škol a jejich rodiče se budou v příštím roce potýkat s řadou existenčních potíží. Tímto jim chceme alespoň částečně finančně ulevit,“ říká MUDr. Jan Mojžíš.

Nejde přitom pouze o rodiče studentů soukromých vysokých škol, ale i o živitele studentů vysokých škol veřejných a státních. Náklady na vzdělání totiž tvoří i prostředky na bydlení, stravování, nebo nákup učebnic a učebních pomůcek.

Tento návrh pomůže rodičům a studentům s rozhodnutím, zda investovat do vzdělání. „Jsme přesvědčeni, že vzdělání neztrácí hodnotu. To se ukazuje právě dnes, kdy se řada vysokých škol, jejich studentů a absolventů zapojila do řešení krizové situace. Pokud chce stát v budoucnu sázet na vzdělanostní ekonomiku, musí v současné těžké době vzdělanost podpořit,“ říká MUDr. Mojžíš.

Iniciativa NEWTON College se odehrává za velikého zájmu médií. Vznikla řada článků a rozhovorů s rektorem:

Ministerstvo školství se zatím k návrhu nevyjádřilo. Médiím i NEWTON College pouze potvrdilo, že návrh obdrželo a studuje ho.

Pokud chcete pomoct náš návrh podpořit, napište prosím svému poslanci, či senátorovi mail, kterým na náš návrh novely upozorníte.

Návrh mailu:

Vážený pane poslanče (senátore),

Jsem vysokoškolským student a žádám Vás tímto o pomoc při mém studiu a to tím, že podpoříte návrh na daňové zvýhodnění studentů vysokých škol, který obdrželo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Navrhujeme jednu z níže uvedených variant:

- rozšířit § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v aktuálním znění o další odčitatelnou položku od základu daně z příjmů fyzických osob, a to o částku „na vzdělávání“ ve výši 10 000,-Kč měsíčně, maximálně ve výši 100 000,-Kč za zdaňovací období, pro poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který žije ve společné domácnosti se zletilým dítětem, a to po dobu, po kterou se zletilé dítě soustavně připravuje na budoucí povolání na veřejné, soukromé, nebo státní vysoké škole zapsané do rejstříku vysokých škol.

- rozšířit § 35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů o další položku, a to o slevu na poplatníka který žije ve společné domácnosti se zletilým dítětem, a to po dobu, po kterou se zletilé dítě soustavně připravuje na budoucí povolání na veřejné, soukromé, nebo státní vysoké škole zapsané do rejstříku vysokých škol, a to o částku 15 000,-Kč na poplatníka.

Děkuji mnohokrát,

podpis

Kdo je Jan Mojžíš?

MUDr. Jan Mojžíš je rektor NEWTON College, původně působil jako lékař a specialista na infekční choroby, pak 20 let řídil firmy jako krizový manažer. Specializuje se na lidské zdroje, firemní kulturu a interní komunikaci. Ve volném čase rád lyžuje a jezdí na motorkách.