Jan Řezáč představuje profesní zaměření Digitální marketing

Studenti našeho zaměření Digitální marketing se naučí řízení digitálních projektů, a to nejen v kontextu marketingu, ale také managementu a psychologie. Výuku digitálního marketingu vám přiblíží garant zaměření, přední webový konzultant Jan Řezáč.

Lze se online marketing skutečně naučit?

Jistě, jen do této chvíle neexistoval obor na VŠ, který by lidé, jež se chtějí online marketing naučit, mohli absolvovat. Museli si sesbírat informace z různých míst. A to je právě důvod, proč vzniká Digitální marketing na NEWTON College.

Proč jste se rozhodl spolupracovat s NEWTON College?

NEWTON College totiž v zásadě vyučuje tak, jak by se na vysokých školách vyučovat mělo. To může znít trochu kontraintuitivně, ale pouze do chvíle, kdy navštívíte veřejnou vysokou školu. A za druhé je pro mě NEWTON College příležitostí, jak posunout digitální marketing dopředu.

Co může Digitální marketing studentům nabídnout?

Toto prémiové profesní zaměření kombinuje design, marketing, psychologii a management, což je něco, co na našem trhu dosud nebylo. Tyto oblasti jsou klíčové ve chvíli, kdy chcete vést nějaký digitální produkt nebo pokud se chcete starat o produkty klientů, například na straně agentury.


Přečtěte si více o studijním oboru Digitální marketing.