Když se z larev vylíhnou krásní žluťásci

Letos proběhl 7. ročník Letního podnikatelského kempu, do něhož je zapojená i NEWTON University. Naši vyučující vystupují v roli lektorů i mentorů. Idea tohoto počinu je poskytnout mládeži z dětských domovů, azylových domů a sociálně znevýhodněných rodin podporu pro jejich růst. Žluťásci, jak se jim říká pro jejich žlutá trička, která symbolizují jejich zářivou proměnu, jsou vybíráni do projektu na základě splnění požadavků určité finanční gramotnosti. Společně pak absolvují týden workshopů na závěr prezentují svůj projekt. Zakladatelkou LPK je naše garantka režimu Premium Olga Girstlová, celý projekt zaštiťuje Nadace ZET světově významného ekonoma Milana Zeleného. 

 

Obsah článku:

  1. Odvaha proměnit sny ve skutečnost
  2. Zvládnout běžnou agendu života
  3. Přínos mentorování je obrovský 

Odvaha proměnit sny ve skutečnost

Důkazem, že Letní podnikatelský projekt jde správným směrem je, že se každý rok vrací jeho účastníci v podobě návštěv. „Je skvělé sledovat ty proměny. Jak se najednou z larviček vyklubou nádherní motýli. Například jeden z účastníků, pro kterého byla komunikace náročná, na základě kempu začal profesionálně fotit. Teď se tím živí. Na kempu si spolu povídáme o jeho nových úspěších,“ líčí jedna z mentorek Ludmila Navrátilová, která do projektu vstoupila jako lektorka. Jejím úkolem je učit děti, jak se správně připravit na prezentaci. „Letos jsem byla velmi mile překvapená úrovní jednotlivých prezentací.“  

Právě vstup do jiného prostředí je pro děti velmi důležitý. Přijdou se svými podnikatelskými nebo profesními záměry a probírají je s manažery a podnikateli, poslechnou si jejich příběhy. Semínko, jak rozvíjet vlastní potenciál, je zaseto. Cílem kempu není jen trénink finanční gramotnosti, ale děti se učí, že je nutné přijmout zodpovědnost za vlastní život, na který jsou bohužel mnohdy samy. „Učíme je, že mohou něco dokázat, když na tom budou pracovat a že i pro ně je svět plný příležitostí. Nemusí hned podnikat, ale můžou se stát třeba skvělým kuchařem.“ (Ludmila Navrátilová)

Zvládnout běžnou agendu života

Oproti prvním ročníkům se LPK trochu proměnil. Kemp už prakticky nekončí závěrečným večerem, ale lektoři mají možnost stát se mentory dětí, které je o to požádají. Jednou z mentorek je i naše vyučující Ludmila Navrátilová, která v současné době provází dvě dívky. Jednu z pěstounské péče a druhou z dětského domova. Obě čeká maturita a obě se musí rozhodnout, co dál. Jedna by chtěla studovat na univerzitě, druhou čeká maturita na nástavbě a poté případný odchod z dětského domova. Jak říká Ludmila, vztah mezi mentorkou a mentee je kamarádský a rovnocenný. Dává tipy, co přečíst k přijímačkám, co si poslechnout, kam se obrátit, když něco vyřizují, poradí ale třeba i jak nakoupit.

Ladislav Rostaš
Autor fotografie: Ladislav Rostaš

Přínos mentorování je obrovský 

„Je potřeba si uvědomit, že děti vyrůstající v dětském domově jsou určitým způsobem v bublině a přechod do ,běžného života‘  je pro ně mimořádně obtížný. V domově mají všechno nachystané a tak mají občas třeba problém zorientovat se v obchodě a na tom není nic divného, protože za ně nakupují tety,“ líčí Ludmila Navrátilová. Poukazuje tak na to, že jednu z jejích svěřenkyň teď čeká opuštění dětského domova, v případě, že nebude pokračovat ve studiu na vysoké škole. Bude se muset postavit na vlastní nohy, zvládnout to především finančně, a to je mimořádně obtížný úkol, o kterém se v českém prostoru už léta diskutuje.

 

Stále je tu totiž určité procento dětí, které přechod z dětského domova  „tam ven“  nezvládnou a jsou velmi ohrožené rizikovým chováním, závislostmi či úplnou ztrátou domova. Přínos mentorování dětí je tak obrovský a je to jedna z cest, jak podchytit jejich zdravou metamorfózu po všech stránkách. Letní podnikatelský kemp si vede tak dobře, že se v současné době uvažuje o regionálním zastoupení. 


Zjistěte víc o studijním zaměření Marketing a Brand Management a Digitální marketing, v nichž Ludmila Navrátilová vyučuje a je jejich garantkou.

Přijímačky krok za krokem: jak probíhají a jak se připravit

Přijímací zkoušky na NEWTON se odlišují od přijímacího řízení veřejných vysokých škol. Přinášíme stručný přehled toho, co po vás budeme chtít a jak to celé probíhá. Čeká vás krátký motivační pohovor a testík z angličtiny, to celé v uvolněné a přátelské atmosféře.

Dobrý marketing má drtivý vliv na výsledky voleb, říká politolog Lukáš Valeš

Ve středu 25. ledna se uskutečnila na půdě Vysoké školy NEWTON debata tří renomovaných odborníků z NEWTONu, kteří rozebrali zásadní body prezidentské kampaně z hlediska marketingového, mediálního a politologického. Debaty se zúčastnila marketingová expertka Ludmila Navrátilová, politický analytik Lukáš Valeš a expert na mediální prostředí a válečný novinář Marek Vítek, který se ujal moderování.

Alexandra Zhereb: mnoho studentů ekonomických oborů se o výzkum nezajímá, ale měli by!