Co když je startup jenom hra?

Co nás o budování startupu učí hry a pozorování zvířat, řekli našim studentům mentor Jan Lamser a podnikatel Rudolf Belec. Nejdůležitější body jsme pro vás sepsali v tomto článku.

 

Mentor České fintechové asociace a privátní investor Jan Lamser a jeho kolega, zakladatel startupů a držitel 1. místa na AppParade, Rudolf Belenc přednášeli na půdě NEWTON College o alternativních způsobech, jak nahlížet na budování startupu.

První polovinu přednášky jménem Startup jako hra započal Jan Lamser úvahou nad definicí slova hra. Ačkoli je hru těžké obecně popsat, všechny hry mají společné vlastnosti. Jsou zdrojem radosti, rovnosti a svobody a v rámci pravidel hry jsou si všichni rovni.

Důležitou vlastností hry je autotelicita. Hra má smysl, který jí dává pouze hra samotná. To odděluje hru od ostatních činností v životě, které mají jasně daný účel.

Profesionální hokejisté nehrají hru, protože účelem jejich činnosti je zisk, nikoli hraní samotné.

Jan také představil historii přemýšlení o hře a zmínil, jak filosofové hru definovali od antiky až po 20. století. Mimo jiné zazněla teze, že hra je základním kamenem společnosti a definuje ji. Společnost se řídí pravidly, která fungují stejně jako pravidla hry.


A podle Jana Lamsera právě tvůrci startupů pracují s pravidly společnosti podobně, jako hráči pracují s pravidly hry. Ačkoli startup nabízí řešení na lidské problémy a posunuje tak sociální mantinely, pro úspěch musí brát ohled na pravidla společnosti. Např. lidé musí chtít jeho řešení používat, musí splňovat etická pravidla a musí být v mezích zákonů.

Rudolf Belenc přirovnává startup ke hře pokeru.

Rudolf Belenc se ve své části přednášky zaměřil na dva důležité aspekty tvorby startupu, a to na strategii a tým. Pro zlepšení tvorby strategií doporučil hrát japonskou hru Go a Poker. Go je jednoduchá hra s kameny, která funguje na podobném principu jako Dáma. Podle Rudolfa naučí člověka uvažovat strategicky, myslet několik tahů dopředu a správně se rozhodovat.

Přínos Pokeru spatřuje v tom, že stejně jako reálný život obsahuje prvek náhody. Stejně jako startup, vyžaduje i Poker, aby hráč činil riskantní rozhodnutí. Naučí člověka, kdy ze hry vycouvat, pokud se v jeho ruce stále objevují špatné karty. Stejně tak se ale může ve špatné situaci objevit karta, která člověka vrátí zpět do hry.

Ve druhé části své přednášky se Rudolf věnoval srovnání startup týmu a hejna ptáků. Na příkladu hejna hus ukazoval, jak má fungovat týmová spolupráce. Husy létají ve formacích ve tvaru písmene V a každá má své místo. Husy se od malička učí létat v organizovaném tvaru, stejně jako by lídr měl učit svůj tým spolupracovat.

Husy létají v dokonale zarovnaných formacích.

Jakmile jedna husa z hejna vypadne, ostatní ji nahradí. Rychlost letu se řídí kejháním zadních hus a bez nich by husa v popředí nemohla hejno bezpečně vést. Těmito metaforami chtěl Rudolf vyzdvihnout důležitost solidarity a spolupráce. Každá husa hraje během letu důležitou roli.


Podívejte se na kompletní záznam z přednášky nebo si přečtěte, jak náš absolvent Libor Hoření přirovnává podnikání ke hře Dobble.

Čtěte NEWTON.Today a buďte v obraze:

Jak zlepšit prezentační dovednosti: naučte se mlčet a stát rovně

Karel Novotný má za sebou na 2000 prezentací před klienty a 20 let zkušeností v reklamních agenturách. U prezentací je podle něj důležité, abyste se naučili mlčet. Hrdost a síla, to radí Tomáš Hauptvogel, bývalý úspěšný televizní moderátor, který nyní působí jako mediální konzultant a vede mediální výcviky pro firmy i známé osobnosti.

Krok za krokem: jak jednoduše přestoupíte na NEWTON z jiné VŠ

Pokud cítíte, že škola, kterou jste si vybrali, vám nedává co potřebuje, je nejvyšší čas odhodlat se ke změně. K přestupu na NEWTON University vám stačí čtyři kroky a v letním semestru už můžete studovat u nás.

Soukromá VŠ pro mě byla jasnou volbou. Nechci být jen číslo v systému