Jak si mám uvařit špagety a najít první bydlení? NEWTON podporuje organizaci na pomoc mladým z domovů

Výdaje nesmí převyšovat příjmy a ne všechny půjčky jsou fér. Pamatujete si, kdy jste se s těmito radami setkali poprvé? Asi ne, protože jste to tak nějak automaticky nasáli doma v rodině. Jenže plno lidí takové štěstí nemá – a pro ně je tu Jana Merunková, Gábina Štiková, tým Začni správně a 200 dobrovolníků.

Rok 2020 nebyl pro nikoho snadný, ale začneme optimisticky. Na co jste v yourchance za poslední rok nejvíc hrdé?

Gabriela Štiková (GŠ): Jsem hrdá na náš tým lidí. V první i druhé vlně koronaviru všichni fungovali úžasně. Spustili jsme facebookovou platformu pro vychovatele v dětských domovech, kde se společně setkáváme a sdílíme zkušenosti. Navzdory pandemii pomáhali naši koordinátoři denně v terénu mladým lidem, máme 200 dobrovolníků – mentorů, lektory i právníky. Ti všichni tvrdě pracovali.

Jana Merunková (JM): Připravili jsme pátý díl edice Hejno bílých vran, kde přinášíme příběhy lidí, kteří se úspěšně začlenili do společnosti. Intenzivně jsme se věnovali našim dárcům. Před Vánoci byla naše finanční situace složitější, ale jsem moc ráda, že lidem není naše práce jedno a pomáhají nám. Nečerpáme totiž peníze od státu ani z eurofondů, ale jen od dárců. Pro ně je důležité, že nejsme jen snílci. Máme vize na deset let dopředu a na tři roky si vždy stanovujeme měřitelné cíle. Mluvíme business jazykem a jsme například schopní přesně spočítat náklady na jednoho člověka v projektu. Nehýříme penězi, spoustu věcí zvládneme sehnat za nákladové ceny nebo zdarma. Jsem hrdá na to, že máme dlouhodobě důvěru našich dárců.

GŠ: Také jsme v roce 2020 vydali knihu Fenomén dítěte v systému aneb teorie a praxe náhradní rodinné výchovy. Je pro pracovníky v sociálních službách a odbornou veřejnost a spojujeme v ní dvě témata – ústavní péči a pěstounství. Také se nám dařilo stát si za svými hodnotami a samozřejmě jsme přešli do režimu on-line schůzek. To šlo hladce, protože pořádáme webináře a máme spolupracovníky po celé republice, takže jsme komunikovali on-line i dříve.

Obecně prospěšnou společnost yourchance jste společně založily v roce 2010. Co momentálně vidíte jako vaši nejdůležitější činnost?

GŠ: Máme dva základní směry naší práce. V našem původním projektu Začni správně se staráme o mladé lidi z dětských domovů a pěstounské péče, kteří se osamostatňují a potřebují rady do života. Naším druhým klíčovým projektem je Finanční gramotnost do škol. Začínaly jsme s vizí prosadit finanční gramotnost jako téma vyučované na školách. To se povedlo a dodnes školíme učitele, jak o penězích učit. Pak vznikal další projekt Podnikavost – to je nadstavba výuky finanční gramotnosti. V něm se zaměřujeme na rozvoj podnikavých kompetencí a zájmu o podnikání. Naším čtvrtým projektem je Osobní prosperita, kde uplatňujeme své koučovací dovednosti. Tento projekt přesahuje dobročinnou činnost, protože v něm pomáháme i firmám.

Jana (vpravo) s Gábinou spolupracují už přes deset let a yourchance založily až po osmi měsících společného fungování. Jana říká, že se tak poučila z předchozí chyby, kdy svému pracovnímu partnerovi uvěřila moc brzo a spolupráce pak nedopadla.

S dětmi nadepíšeme obálky a do každé dáme peníze

Jak v praxi probíhá vaše pomoc dětem z dětských domovů a pěstounské péče?

GŠ: S dětmi se poprvé potkáváme v jejich 15 letech, kdy začínají chodit na naše měsíční tematická setkání, která pořádáme v každém regionu. Řešíme s nimi práci, bydlení, finance, osobní rozvoj. V 17 letech dostanou svého mentora, který jim pomáhá hledat práci a připravuje je na odchod z dětského domova. Spolupracujeme se sítí zaměstnavatelů, komunikujeme s realitními agenturami, pomáháme dětem třeba i zorganizovat spolubydlení. Řešíme i finance. Když dostanou výplatu, společně nastavíme trvalé příkazy a pak jednoduše vezmeme obálky, každou nadepíšeme a zbytek peněz do nich rozdělíme. Učíme je, aby si psali, kolik utratí, nebo který výdaj je zbytný a nezbytný. Společně se bavíme také o vztazích. Rychle se zamilovávají a někteří mají i jako mladí rodinu. Potřebují se naučit funkční vzorce chování, které z biologické rodiny neznají. Ty jim předáváme.

JM: S účastníky projektu řešíme otázky sebevědomí, sebehodnoty, jak se dobře prezentovat, jaká mají práva a povinnosti. Třeba v době voleb jsme se bavili o tom, proč je důležité volit a jak to prakticky udělat. Staráme se ale i o ty, kteří se po opuštění dětského domova ocitli téměř na ulici. Jejich biologická rodina je vzala k sobě, ale jen je využila. Přepsali na ně energie, vzali si půjčky a brzy je vyhodili. Následovala exekuce a život „po kamarádech“, co kde zrovna sehnali. I takové případy bohužel nezřídka řešíme. 

Touhu po happy endu máme asi všichni zarytou pod kůží. Dopadá to i u vás častěji dobře?

JM: Naštěstí ano. Máme radost z každého mlaďocha, kterému pomůžeme postavit se na vlastní nohy. Je důležité, že si k nám pro pomoc chodí dobrovolně. Touží v životě uspět a uvědomují si, že bez organizace našeho typu to zpočátku nejspíš nezvládnou. Vidí totiž, jak dopadli někteří jejich kamarádi. 

GŠ: Uplatnění na trhu práce a vztahu k penězům se teď navíc věnujeme i v rozsáhlém čtyřletém výzkumu ve spolupráci s Masarykovým ústavem, takže budeme mít k dispozici velmi cenná data. Jsme v půlce a dosavadní zjištění jsou velmi zajímavá. Vychází nám, že mladí dospělí, kteří opouští dětské domovy, jsou na tom se sociálními kompetencemi podobně jako jejich vrstevníci z klasických rodin, což je docela revoluční poznatek. 

Ohledně finanční gramotnosti bylo vaším hlavním cílem prosadit ji do výuky na ZŠ a SŠ, a to se povedlo. Na čem v této oblasti dále pracujete?

JM: V počátcích jsme spolupracovali s Ministerstvem financí, s Národním ústavem pro vzdělání a řadou dalších organizací. Společně se nám podařilo dostat finanční gramotnost do škol. Už před deseti lety jsme pořádali webináře pro učitele, kteří se chtěli vzdělávat ve výuce finanční gramotnosti. Na webináře chodily stovky lidí a měly úspěch. I díky těmto zkušenostem jsme byli v začátcích koronaviru bez problémů schopni přepnout do on-line komunikace. 

GŠ: V současnosti dále rozvíjíme učitelskou komunitu. Pořádáme regionální kulaté stoly, protože výuka finanční gramotnosti je v Česku na různých úrovních. Organizujeme odborné konference a Global Money Week, což je mezinárodní týden vzdělávání o penězích. V České republice jsme spolu s EFPA uspořádali už pět ročníků. 

JM: Původně jsme s finanční gramotností začínali i v dětských domovech. Díky tomu jsme viděli na vlastní oči, jak snadno se děti dostanou do situace, kdy jim to nevychází. 

JM: Jenže žádná finanční výuka u nás tehdy neexistovala, a tak jsme vycházeli třeba z knih Robert Kiyosakiho. Dnes už naše vzdělávací metody naopak vyvážíme do zahraničí, např. do Itálie či Indonésie.

Vzdělávání je nejvyšší hodnotou yourchance. Díky praktickým dovednostem a vzájemné komunikaci se děti připravují na život po dětském domově nebo pěstounské péči.

Vybavíte si nějaký konkrétní příběh dítěte, na který občas vzpomínáte?

JM: Hned mě napadl Robin, že, Gábi? Odstěhoval se z dětského domova a my jsme mu pomáhaly se vstupem do praktického života. Pomohly jsme mu nakoupit špagety, hrnce a vše, co potřeboval. Ještě jsme ani nevyjely na dálnici a Robin už nám volal, že má hlad. A tak jsme ho po telefonu učily vařit ty špagety. Později se stal tatínkem samoživitelem, tak jsme s ním řešily i novou životní roli a co všechno obnáší. Dnes má krásnou ženu a tři kluky.

S NEWTONem sdílíme nejvyšší hodnotu: vzdělání

V roce 2021 začínáte spolupracovat s NEWTON College. Co od spolupráce očekáváte?

JM: Podtrhne důležitost propojení akademické a praktické oblasti. Vidím paralelu v našich cílech a snahách. Mladí dospělí mají touhu jít do praxe a vzdělávat se pomocí praxe – tomu se věnujeme my i NEWTON. NEWTON College se do budoucna chce orientovat i na oblast managementu v sociálních službách, kde můžeme nabídnout své zkušenosti. Spolupráce s NEWTONem si velmi vážíme i proto, že nám pomáhá získat dárce, bez kterých by naše programy nefungovaly. 

GŠ: Momentálně máme na NEWTONu i „naše děti“ – třeba Honzu Oulehlu, který na NEWTONu studuje. Absolvent Miro Bartoš má za sebou také minulost v dětském domově a jako operní pěvec pro nás i se sestrou Bohunkou dělal charitativní vystoupení.

JM: Důležité je propojení našich komunit, které mají společné hodnoty. My i NEWTON vnímáme vzdělání jako největší hodnotu. Naše činnost by neměla efekt, kdybychom lidi neučili samostatnosti. 

Jak by spolupráce mohla vypadat?

JM: Například pro Global Money Week bychom rádi zapojili vyučující i studenty. Studenti u nás mohou mít i odborné praxe. 

GŠ: Nebo psát bakalářské či diplomové práce. Zatím ale o všem jednáme a společně ladíme naše představy. Yourchance vždycky mířila k tomu, aby byla jednička v tom, co dělá. A to se daří. Je pro nás důležité spojovat se s partnery, kteří to mají stejně, a podle nás to NEWTON z pohledu vzdělávání a marketingových aktivit naprosto splňuje. Díky našemu propojení mohou vznikat i další zajímavé aktivity, o kterých zatím nemáme tušení.

Tak vypadá nejupřímnější zpětná vazba, kterou mohou lidé z týmu yourchance na svou práci dostat. Rovnou od dětí a od srdce.

Co vás čeká v roce 2021?

JM: Připravujeme novou koncepci, která posune naše projekty Podnikavost a Finanční gramotnost na úplně jinou úroveň. Jedna mentorka nám kdysi poradila, že pokud něco nejde, je cíl moc malý. Proto jsme sepsali vizi 2030, míříme s našimi projekty ještě výš a rozšiřujeme naše služby. Naučili jsme se, že když jsme na tom finančně trochu hůř, nekoukáme jen, kde ušetřit trochu peněz, ale zamíříme k vyšším cílům.

GŠ: Dál také budeme pracovat na výzkumu a rozšíříme služby pro mladé lidi o psychoterapeutické služby, protože vnímáme, že je o ně zájem a jsou potřeba.

Přečtěte si také o partě kamarádů z NEWTONu, která mění svět k lepšímu, a o sdružení LOGO našeho absolventa Tomáše Ostrého.

Kdo je Jana Merunková a Gabriela Štiková?

Jana je původem literární kritička a Gabriela ekonomka. Obě léta pracovaly v businessovém prostředí, mají zkušenosti z koučinku a rozhodly se svoje znalosti uplatnit v obecně prospěšných aktivitách, kde spolupracují už od roku 2010.