Pandemie navždy změnila svět. Jak najít nové příležitosti pro podnikání?

Jak proměnila pandemie svět byznysu? Jak se navzájem ovlivňují politika a byznys a jakou roli v tom hrají kulturní rozdíly? To jsou aktuální otázky, kterými se budou zabývat studenti na Academic Summer School, kterou pořádají v červenci na NEWTON University Anna Plechatá Krausová  a Athénaïs Surreau. Osvojíte si novou metodologii pro práci s daty. Naučíte se používat analytické nástroje, které vám pomohou zorientovat se v novém světě poznamenaném globální krizí. Získáte taky cenné znalosti, které vám usnadní založení vlastního byznysu.

Anno, mohla bys nám přiblížit, co je to Academic Summer School?  


Letní škola, kterou spolu s dalšími kolegy pořádáme, je vlastně soubor modulů, v nichž si studenti osvojí nové metodologické nástroje, naučí se pracovat s daty a budou schopni analyzovat pandemii a její dopady. Studenti si mohou vybrat ze tří modulů, každý modul se soustředí na jiné téma. Jde nám o to, aby studenti získali praktickou dovednost, která jim pomůže třeba při založení vlastního start-upu

Je letní škola v akademickém prostředí běžný model? 

Ano, v anglosaském světě je zcela normální, že studenti neberou léto jako dovolenou, ale jezdí na tyto letní školy a seznamují se s novými metodologiemi a přístupy. Pomůže jim to třeba při psaní bakalářky nebo diplomky. Případně si mohou doplnit předměty, které ve škole neměli. Tyto letní školy jsou také velmi důležité pro vlastní výzkum. Naše letní škola trvá tři týdny, jedná se o intenzivní školu v angličtině, která je vám svým obsahem schopná nahradit tři měsíce na Erasmu

Byla to pandemie, která Tě inspirovala k založení letní školy? 

Letní školu jsem měla v úmyslu založit tak i tak. Pandemie byla, vzhledem k okolnostem, přirozeným tématem. Chtěla jsem dát studentům, budoucím byznysmenům, nástroje, jak se v ní zorientovat. Proto dáváme takový důraz na analytické nástroje a na metodologii, která vám pomůže se rychle obeznámit s tímto měnícím se prostředím. Letní akademická škola bude mít mezioborový přesah. Tím, že se jedná o politická a sociologická témata, bude zajímavá pro studenty byznys škol a opačně, studenti politologie a sociologie obohatí svůj vhled o to, jaké měly vládní restrikce dopad na byznys.
 

Čas na přihlášky máte do konce května

Účastníky čeká bohatý program. Čas na přihlášky máte do konce května. 

Je účast na letní škole nějak podmíněná? 

Podmínkou k účasti je online konference Panel Discussion Event, kterou musí studenti absolvovat, aby mohli dále pokračovat ve třech tematických modulech. První modul je přitom zdarma, což je obrovská výhoda proti jiným letním školám. Je důležité, aby vaše úroveň angličtiny byla alespoň CEFR B1. Letní škola je otevřená všem vysokoškolským studentům, především studentům vyšších ročníků bakaláře, magistra nebo doktorátu. Studenti se mohou hlásit do konce května.

Co konkrétně budou studenti zkoumat? 

Studenti se budou zabývat dopady pandemie na byznysové prostředí. Budou zkoumat, jak se firmy chovaly během pandemie, jak se přizpůsobily a jaký to má efekt pro politiku. A opačně. Jak byznys ovlivnil vládní restrikce. Pochopí, jaké překážky musely firmy překonat a jaká obchodní rozhodnutí bylo nutné udělat. Zároveň se seznámí s datovou vědou. Svět je zahlcený daty a účastníci se naučí, jak provést datovou analýzu probíhající pandemie a osvojí si nové metodologické a analytické nástroje. Dostanou nejznámější databáze, které používají i výzkumníci, kteří nejsou orientovaní jen na byznys.

Nahlédneme i do budoucnosti? Do světa po pandemii? 

Určitě. Třetí model bude totiž zaměřen na interakce mezi byznysem, politikou a kulturou. Protože kulturní rozdíly jsou nesmírně důležité k  pochopení této globální krize. Studenti se také naučí nové metody, jako je třeba kvantitativní textová analýza, a to jim ohromně otevře oči a oni budou schopni vidět ve světě nové příležitosti. 

Pojďme se přesunout k praxi. V čem lidem pomohou tyto datové nástroje? 

Předně v tom, že když si budete chtít založit vlastní byznys, budete vědět, jaké otázky si předtím vůbec položit. Co a jak z toho ohromného množství dat vybrat, abyste zjistili přesně to, co potřebuje. Tím, že naučíte pracovat s různými databázemi, budete vědět, kam sáhnout a pokud neexistují databáze, zvládnete si udělat textovou analýzu třeba prostřednictvím archivu. Takže když budete chtít třeba podnikat v cestovním ruchu, budete seznámeni s tím, jak vyvíjí regulace, jestli se něco změnilo a kde tato data najít. 

Co bude výstupem této letní školy? 

Studenti budou pracovat samostatně i v týmech. Napíšou si seminárky a eseje a tím si témata zafixují. Na závěr školy dostanou NEWTON certifikát o jejím absolvování. Spolu se mnou bude lektorovat Dr. Jakub Wondreys a další.

Zaujala vás letní škola? Přihlaste se do konce května 


Anna Plechata Krausová Plechatá, Ph.D. 
Anna Plechata Krausová je politoložka a sociální vědkyně působící na NEWTON University a University of Oxford. Její výzkumné zájmy sahají od protestů, občanské participace a demokracie, těžebního průmyslu a řízení rizik a multikulturalismu a politiky identity v Evropě a Latinské Americe. Ráda učí a mentoruje studenty, aby jim pomohla dosáhnout jejich plného akademického, profesního a osobního potenciálu. V současné době zkoumá teorie autenticity a leadershipu a jak je aplikovat na fenomény od protestů po marketing.