Online studium komplikuje život studentům i vyučujícím. Nastane na podzim změna?


Dodnes řada vyučujících na vysokých školách začíná přednášku slovy: „Dobrý den, studenti, vítám vás a rovnou si vypínám kameru, aby nám to nespadlo. Udělejte prosím to samé.“ To ale není případ soukromé Vysoké školy NEWTON, a.s. (v zahraničí NEWTON University), která se orientuje na byznys. Kam se úroveň online vzdělávání od jara 2020 posunula a jak bude vypadat na podzim?

„Loni na jaře jsme ze dne na den zvládli přesunout třetinu vyučování do online prostředí v rámci rozvrhu. Dnes máme způsob digitálního vyučování tak propracovaný, že studenti přichází na online výuku přesně podle rozvrhu, jako by vcházeli do učebny,“ popisuje vývoj na NEWTONu prorektor a vyučující Jiří Koleňák.

Většina vysokých škol zůstala u digitálního přenosu vyučování s klasickými platformami, jako je Microsoft Teams nebo dokonce zadávají učivo formou úkolů a samostatné práce. Toho se v NEWTON University (dříve NEWTON College) chtěli od začátku vyvarovat. Vybavili učebny i domácnosti vyučujících profesionální technikou, vybudovali digitální studia v Praze i v Brně a dnes vtahují studenty zábavnou a interaktivní formou do učiva tak, jako by seděli v učebně.

„Nyní na školách testujeme a ladíme techniku, abychom výuku od podzimu ještě více zdokonalili a studenti mohli na semináře docházet hybridní formou. Budou mít tedy na výběr, zda se zúčastní osobně nebo digitálně, podle aktuálních opatření či vlastních preferencí,“ říká Jiří Koleňák.

Techniku i nástroje online výuky na NEWTONu posouvají neustále kupředu


Během přednášek studenti NEWTONu nevidí jen přenos prezentace se zvukem, mají před sebou vyučujícího, který za sebou promítá prezentaci a pouští například úseky videí nebo předtočené rozhovory s kolegy ze zahraničí jako interaktivní pomůcky.

„Pro přednášky používáme sofistikovaný nástroj WebinarJam, který pojme velké publikum. Studenti se po připojení k přednášce mohou podívat i na záznam. Aby byly přenosy co nejzajímavější, přidáváme do výuky i krátká videa, filmy nebo animace. Nebo přizveme do online prostoru na pár minut odborníka z praxe, který studentům zodpoví otázky k tématu a přitom je třeba ve svém obýváku na druhé straně republiky. Studenti si takto lépe osvojí probíraná témata a výuka je i nás více baví,“ vysvětluje Jiří Koleňák.

Semináře jsou na univerzitě povinné i v online výuce. Vyučující používají pro setkávání v menších skupinách nástroj Zoom a vyžadují od studentů aktivitu a zapnuté kamery i mikrofony. „Vyučující studentům například předá případovou studii, nad kterou dále diskutují, nebo je nechává řešit příklady z ekonomie ve skupinách. Což v hybridní formě vyučování, kterou spustíme od podzimu, bude ještě jednodušší,“ doplňuje Jiří Koleňák.

Aby se NEWTON vypracoval v online výuce na špičkovou úroveň, vybavil učebny i domácnosti profesionálními kamerami, světly i mikrofony. Vyučující také absolvovali řadu development center, kde se naučili pracovat s novou technikou, konstrukcí online výuky, která se od prezenční diametrálně liší, nebo trénovali moderování s profesionály z televize.  

„Chceme zachovat kvalitu vyučování, proto jsme stejně přísní i u testů a zkoušení. Používáme k tomu sofistikovaný systém Exam.net, který za nás během zkoušek kontroluje podezřelé chování studenta. Třeba jestli nekouká přes kameru, když zpracovává test či neotevírá jiné panely při zkoušení,“ objasňuje Jiří Koleňák.


Nevýhody online vyučování přetrvávají, to nejlepší si škola z pandemie zachová


Své výhody i nevýhody rok online studia už odhalil. Studenti si chválí časovou flexibilitu a možnost poslouchání přednášek třeba při vaření. Vyučující zase menší četnost opakování přednášek. Oběma stranám ale chybí mezilidský kontakt.

„Letos na podzim si proto otestujeme i hybridní formu výuky. Předpokládáme, že na seminářích přivítáme například dvacet lidí živě v učebně a dalších dvacet studentů se připojí online. V učebnách proto už dnes testujeme různé typy kamer. Třeba ty, co snímají člověka, který zrovna zvedne ruku. Takto studentům v digitálním prostoru zajistíme dokonalý zážitek, jako by seděli s ostatními v učebně,“ uzavírá Jiří Koleňák.

Věděli jste, že se původní název školy NEWTON College před nedávnem změnil na Vysokou školu NEWTON – NEWTON University? Škola totiž nově otevírá byznysové obory v angličtině, nabízí magisterské i postgraduální programy a název „University“ tak lépe vystihuje její zaměření. Přejmenování navíc umožní snadnější oslovení zahraničních studentů a partnerských akademických institucí.