Naši studenti jsou podnikaví a velmi nároční, říká rektor

Od roku 2004 se studium na NEWTON College pořádně změnilo. O nových nárocích na učitele, požadavcích studentů a akreditacích pohovořil rektor školy Jan Mojžíš.

Pane rektore, je dnes NEWTON College jiná škola než v roce 2004, kdy začínala? 

Určitě. A dokonce bych řekl, že je hodně jiná. Na začátku jsme měli v prvním ročníku 37 studentů, teď chodí do prváku v Praze i v Brně dohromady přibližně 600 studentů.

Zásadně se mění i kolektiv vyučujících. Původně jsme tým stavěli na akademicích, kteří mohli garantovat akreditaci. V poslední době dáváme prostor i mladým učitelům, kteří čerstvě získali Ph.D. titul, nebo ho dokončují. Mají velkou důvěru studentů, protože jsou jim věkově blízcí. Pozoruji, že způsob komunikace pedagogů s novou generací studentů se proměňuje. Studenti jsou vůči mladším učitelům otevření a věří jim. 

Jak vybíráte nové kolegy?

Jsem velmi rád, že je o učení na NEWTONu opravdu velký zájem. V Brně máme třikrát více zájemců, než kolik lidí zaměstnáváme, takže si důkladně vybíráme. To mají na starosti vedoucí ústavů a prorektor Koleňák. Já se podílím na výběru lidí na vyšší akademické pozice. 

Vyučující vybíráme tak, aby naplnili odbornou stránku výuky a byli ochotní podílet se i na budování vztahů a učebních metod. O to zdaleka každý zájem nemá. Někteří totiž uplatňují výhradně své postupy či metody a nechtějí řešit cokoliv nad rámec výuky.
U nás je ale důležitá společná práce na metodě výuky a studijních programů.

Je pro nás důležité, aby vyučující byli zkušení akademicky i prakticky. Zároveň musí být dobří rétoři, charismatičtí, trochu i showmani. A pokud si o to studenti řeknou, jsou naši učitelé připravení věnovat se jejich rozvoji i mimo výuku. 

Do veřejné správy se studenti nehrnou

 

Vztahují se novinky a změny i na obory a předměty? 

Máme stále platnou akreditaci na obor management veřejné správy, ale už několik let se mu nevěnujeme. Nechali jsme dostudovat poslední studenty a obor uzavřeli. Počet studentů se totiž zmenšoval a z mého pohledu to bylo logické. Problém není v tom, že by lidé neměli zájem pracovat ve veřejné správě, státních zaměstnanců je naopak čím dál tím více. Spíše jde o to, že studenti k nám chodí s vidinou budoucích benefitů plynoucích z byznysového prostředí a podnikání. Chtějí výzvy a ty jim státní správa nenabízí.

Jaké požadavky na vás mají studenti?

Naši studenti jsou podnikaví, samostatní a velmi nároční. U nás to nefunguje tak, že odpadne hodina, všichni se zaradují a utíkají domů. Naopak do deseti minut přijdou
i desítky e-mailů s dotazy na náhradní termín. Proto máme v každém semestru vymezenou dobu na nahrazování třeba z důvodu nemoci vyučujícího. Na NEWTON College by ani omylem neprošlo, aby jen tak odpadla nějaká hodina.

Studenti NEWTONu jsou zodpovědní. Pokud chtějí, mohou od svých učitelů získat maximum vedomostí.

Školné si studenti platí ze svého podnikání

 

Ptáte se svých studentů, proč jdou na soukromou školu a proč
si vybrali právě vás? 

Ano. Jako nejčastější důvod zmiňují individuální přístup, důraz na praxi a dobrou pověst školy. Asi třetina našich studentů totiž přichází ze sféry byznysu a další velká část začne podnikat hned během studia. Tito lidé mají pocit, že se u nás dozví víc informací o praktickém fungování byznysu než na jiných školách. A přesně tak u nás studium koncipujeme.

Spoustě našich studentů neplatí školné rodiče – vydělávají si na něj sami ze své podnikatelské činnosti či placených stáží. Takže jejich motivací je skutečně vylepšit svůj byznys nebo se to naučit a rozjet podnikání. 

Jak mohou studenti hodnotit absolvované předměty a své vyučující?

Už přibližně 10 let děláme dvakrát za akademický rok takzvaný NEWTON Research. Studenti ho absolvují vždy při zápisu do nového semestru a my velmi dbáme na to, abychom od nich získali zpětnou vazbu. Informace od studentů pak samozřejmě analyzujeme a pracujeme s nimi.

Dalším důležitým komunikačním kanálem je pro mě Studentská rada. Se členy jsem
v poměrně úzkém kontaktu –  obvykle jednou měsíčně s nimi komunikuji a důkladně jim naslouchám. Nechci tím říct, že mají vždy pravdu nebo že vždy splníme všechny jejich požadavky. Řada jejich připomínek je mimo rámec vysokoškolského studia nebo není splnitelná – třeba požadavek, abychom studentům otevřeli restauraci. 

Jaká je podle vás největší pravomocí studentské rady? 

Možnost měnit NEWTON College. Jaké si to studenti udělají, takové to mají – podněty od členů rady se totiž zapracují do fungování velmi často. Členům rady navíc vždy říkám, ať si uvědomí, že to nedělají pro sebe, ale pro studenty, kteří přijdou po nich.

V hlasování o nejlepšího rektora vás studenti zvolili rektorem akademického roku 2012/2013. Máte nějaké indicie, čím jste si takovou oblibu zasloužil? 

Myslím si, že je to tím, o čem jsme hovořili – ochotou s nimi jednat přímo, bez prostředníků a z očí do očí.

Jakou znalost či dovednost by si měl každý váš absolvent ze školy odnést?

Zcela jistě sebereflexi, nadhled, schopnost sebekontroly a sebeřízení. Kromě penza teoretických znalostí, které jsou potřebné k získání titulu, chci, aby si studenti odnesli něco, co je opravdu odlišuje od ostatních – a tím je podle mě rozvoj osobnostních
a manažerských kompetencí. 

K nejlepším zahraničním studentům patří Vietnamci

 

Jak to u vás momentálně vypadá se zahraničními studenty?

U nás ve škole máme spoustu zahraničních studentů. Asi čtvrtinu našich studentů tvoří Slováci, ale jsou u nás studenti ze 14 zemí – třeba z Ruska, Ukrajiny, Kazachstánu, Vietnamu. Mimochodem právě Vietnamci patří každoročně k nejlepším studentům. Mají velkou motivaci a jsou velmi cílevědomí. V poslední době jsme zaznamenali enormní zájem studentů z Indie a máme i studenty z Číny, bývalých států Jugoslávie či Běloruska. Máme mezi studenty i Němce a Italy.

Na NEWTON jezdí studovat lidé z celého světa.

Mezi top zahraničními zeměmi jste zmínil Kazachstán, jak se k vám tito studenti dostávají?

Je to otázka státní politiky a podpory vzdělání. Studenti z Kazachstánu dostávají od své vlády příspěvek na studium v zahraničí. Nijak jsme je k nám nelákali ani pro ně neměli speciální nabídky. Prostě si nás našli a jezdí k nám.

Co teď v NEWTONu vylepšujete? 

Momentálně máme podanou žádost o akreditaci nového bakalářského programu, který nahradí stávající Globální podnikání a management. Je to velmi populární obor, proto chceme upravit strukturu předmětů, aby byly pro studenty ještě praktičtější
a přínosnější. Takže místo toho, abychom oprášili původní program, jsme ho kompletně zrevidovali a udělali nový.

Dále máme k akreditaci připravené další dva bakalářské programy a jeden magisterský. A co se týče studijních zaměření, budeme se nadále držet v okruhu ekonomika a management ve všech aspektech, které k tomu patří. 

A co váš důraz na praxe? Patří pořád mezi priority NEWTON College?

Naše programy jsou takzvaně profesní. S tím se váže zákonná povinnost pro každého studenta absolvovat v rámci bakalářského studia 480 hodin odborné praxe.
Je to opravdu hodně – celkem 60 dní na plný úvazek. 

Praxe je u nás proto standardním předmětem, rozhodně to není nic nad rámec studia, co by se řešilo nějak pokoutně. Máme desítky partnerských firem, kde naši studenti absolvují praxe. Spolupracují s námi lidé, kteří pracují na vysokých manažerských postech a nabízí našim studentům stínování. Takže ano – praxe u nás pořád hraje prim.

Přečtěte si také další rozhovory s rektorem Janem Mojžíšem – o historii českých soukromých škol a o jeho rektorově profesní dráze a koníčcích.

Kdo je Jan Mojžíš?

MUDr. Jan Mojžíš je rektor NEWTON College, původně působil jako lékař a specialista na infekční choroby, pak 20 let řídil firmy jako krizový manažer. Specializuje se na lidské zdroje, firemní kulturu a interní komunikaci. Ve volném čase rád lyžuje a jezdí
na motorkách.

Čtěte NEWTON.Today a buďte v obraze:

Jak přežít první zimní semestr? Občas se učte a choďte na večírky

Odstartoval váš první zimní semestr a máte trochu strach, jak to zvládnete? S našimi tipy, jak zvládnout první semestr, proplujete hladce nejen zimákem.

Jak vytvořit smysluplný podnikatelský projekt, který má šanci na úspěch?

S novým akcelerátorem nabídneme studentům pomocnou ruku i při vymýšlení smysluplného byznys nápadu. Přečtete si, jak na to, ještě než ho spustíme.

Jak zlepšit prezentační dovednosti: naučte se mlčet a stát rovně

Karel Novotný má za sebou na 2000 prezentací před klienty a 20 let zkušeností v reklamních agenturách. U prezentací je podle něj důležité, abyste se naučili mlčet. Hrdost a síla, to radí Tomáš Hauptvogel, bývalý úspěšný televizní moderátor, který nyní působí jako mediální konzultant a vede mediální výcviky pro firmy i známé osobnosti.