Jiří Koleňák: Předání podniku je nesmírně citlivá záležitost

Docent Jiří Koleňák, Chief Academic Officer Vysoké školy NEWTON (NEWTON University), se stal garantem nového profesního zaměření MSc. Podnikání. V rámci programu se můžete zaměřit na Rodinné podnikání a Podnikání v době 4.0.. Co vás čeká, když se přihlásíte? Špičková výuka s odborníky z oboru, která reaguje na aktuální trendy a vývoj v byznysu, a manažerský výcvik X-tream Management. Program v sobě snoubí rozvoj podnikatelských kompetencí s osobnostním rozvojem, který je pro vedení podniku klíčový. 

Program je výjimečný tím, že poté, co absolvujete obecnou část, můžete si vybrat zaměření podle vlastních preferencí

Pro koho je určený profesní program  MSc. Podnikání? Čím je zajímavý? 

 

Program MSc. Podnikání je výjimečný tím, že má společnou obecnou část a poté si studenti zvolí podle preferencí zaměření, a to buď rodinné podnikání, nebo podnikání v době 4.0.. Zvolíte si podle toho, co aktuálně v praxi potřebujete. Studenti k nám přichází s nějakou osobní zakázkou, kterou řeší spolu s lektory v rámci dizertace. Chceme, aby bylo studium stoprocentně aplikovatelné do praxe a tak je i stavěné. To je ostatně gró NEWTON University.

Když si vyberu Rodinné podnikání, co mě čeká?
 

Oblast rodinného podnikání je velmi zajímavá. Máme tady druhou generaci podnikatelů,  která řeší nástupnictví. Čili někdo z rodiny vybudoval od základu byznys a teď jej mají převzít děti. Ideální uchazeč je tandem: rodič–⁠dítě. Předání podniku je totiž nesmírně citlivá záležitost. Nejde tam jen o právní stránku věci, ale také o vztahy. Rodiče a děti mají často odlišné přístupy k podnikání, což je zcela přirozené. 

 

Čemu musí vzájemně čelit?
 

Dejme tomu, že váš otec založil podnik. Musel extrémně pracovat, mít ostré lokty a v podniku ze začátku dělal všechno. Prosazuje tvrdý podnikatelský přístup a podle toho se chová. A myslí si, že vy jako jeho nástupce to musíte dělat stejně. Jenže vy už nemusíte být tak agresivní, nemusíte budovat. Jde o to, abyste podnik efektivně zpracovali. Našim cílem je, aby si studenti tohle v programu uvědomili, ať už se nachází v pozici vlastníka nebo nástupce, svá očekávání a svou roli. Nástupce by měl podnik inovovat, chránit ho a vlastník ho musí doopravdy pustit, což bývá často problém. Vlastník by si měl uvědomit, jak chce monitorovat stav podniku, jakou bude teď hrát roli. Musí se ošetřit moment a způsob předání. Jak právně, tak lidsky. Je to práce na osobnostní, psychologické úrovni. Ale tohle se netýká jen dědění, podobné problémy, jako třeba soulad představ, řeší i partneři, kteří se rozhodli rozjet vlastní podnik. I ti jsou u nás vítáni. 

 

Jak bude výuka koncipovaná? 

 

Výuka probíhá ve víkendových blocích. Chceme tak vyjít vstříc všem, kteří mají své kariéry, ale přesto se chtějí vzdělávat. Nejde nám jen o výuku, ale taky o vytvoření inspirativního prostředí, kde se budete setkávat se zajímavými osobnostmi z byznysu. Každý vyučující má za sebou zajímavý nejen profesní, ale i lidský příběh. Takový je třeba mladý podnikatel Libor Hoření, který vás bude učit hledat a rozvíjet podnikatelské příležitosti, nebo Margareta Křížová, která vám pomůže akcelerovat vaše podnikání. Mám zkušenost, že studenti oceňují nejvíc, když je tito lidi pozvou do svého světa a podělí se s nimi o své zkušenosti. I v téhle oblasti je příběh to, co lidi zajímá a inspiruje.


 

Součástí programu je unikátní seberozvojový výcvik X-tream management, během nějž si osaháte vlastní limity.

A to druhé zaměření? Podnikání v době 4.0. Probíhá digitální revoluce, nebo už proběhla? 

Revoluce už probíhá, dokonce se mluví o době 4.5.0.. Urychlil to Covid-19. Najednou se všechno odehrálo během dvou let. Mizí tradiční pracovní pozice, v administrativě je spousta pozic nahrazena softwarovými roboty, máme neskutečné množství rychlých a přesných aplikací. Celý retail se přesouvá do digitálního prostoru, distribuce probíhá jiným způsobem, gastro se radikálně změnilo. Medicína se promění díky telemedicíně. Vznikne koučink e-sportu a čeká nás mnoho dalších změn.

 

Mohl byste nastínit, čemu přesně se budou věnovat studenti?

Jedne z výukových bloků se věnuje právě moderním aplikacím, které sbírají data. Klademe velký důraz na etiku, legislativu a osobnostní rozvoj v otázce zabezpečení dat. To je velmi důležité, protože sběr dat je lehce zneužitelný. V tomto zaměření chceme, aby se studenti setkávali s inspirativními lidmi z oboru. Přednášet u nás bude třeba zakladatel telemedicínské aplikace MEDDI, Jiří Pecina. Chceme předat ta nejsilnější a nejdůležitější doporučení. Ukážeme zásadní témata, nastíníme, kam můžete pokračovat dál.

Zmínil jste osobnostní rozvoj. Na ten kladete důraz ve všech profesních zaměřeních, jichž jste garantem, proč? 

 

Protože lidskost je důležitější než profesionalita. Důrazem na osobnostní rozvoj se naprosto lišíme od konkurence. Uvědomujeme si, jak náročné je být podnikatelem a manažerem lidsky, emočně, zdravotně. Proto je součástí našich programů X-tream Management. Jedná se o výcvik, během něhož si sáhnete na své hranice, pochopíte, jak fungujete, jak jste nastavení, jestli dokážete pracovat v týmu. Jdete do lesa, nemáte s sebou nic a musíte se o sebe kompletně postarat. Najednou vidíte, že vydržíte víc, než jste si uměli představit. Máme na to výborné ohlasy a tak víme, že jdeme dobrou cestou, že to je složka, kterou nemůžeme přehlížet ani podceňovat. I já jsem to musel pochopit, když se mi v jednu chvíli rozpadl svět.

Považoval jste vždycky osobnostní rozvoj za důležitý?
 

Ne vůbec. Ničím takovým jsem se nezabýval, ale pak přišly Kristovy roky. Podnikatelsky jsem měl všechno, co jsem chtěl. Dostatek peněz, dobrou kariéru, poprvé jsem se stal rektorem vysoké školy, ale rozpadl se mi vztah. Zjistil jsem, že nejsem vůbec šťastný a začal jsem hledat, co by mi mohlo pomoct. Začal jsem se věnovat takovým technikám, jako jsou třeba koučování nebo firewalking. Pochopil jsem, že moje netrpělivost je skvělá vlastnost, jenom ji musím kultivovat a nesmím ubližovat lidem kolem mě. 

 

Opravdu jste těm technikám od začátku věřil? Já bych asi byla zvědavá, ale nedůvěřivá. Jak vám může firewalking pomoct zažehnat osobní krizi? 

 

No, já jsem vlastně byl donucen okolnostmi tomu věřit. Jasně že jsem k tomu přistupoval zpočátku skepticky, považoval jsem to za blbost, ale byl jsem v takovém rozpoložení, že jsem si řekl, že když mi to nepomůže, nijak mi to neublíží. Jako ultraracionálně uvažující podnikatel a pragmatik jsem se musel vydat napospas něčemu, co staví na jiných základech, co není úplně racionální, třeba meditačním technikám. Moje skepse mě donutila ty věci prozkoumat do hloubky. Nikoho nepřesvědčuju, protože každý je ze začátku skeptický. Jediné, co můžete udělat, je zkusit to. Pomoct si vždycky nakonec musíte sami. Ale je fajn mít průvodce. 

 

Připravte se na nástrahy rodinného podnikání a digitální transformace. Přihlaste se do jedinečného MSc. Podnikání ještě dnes.