Defenzivní a ofenzivní gesta: zlepšete se při prezentování

Specialista na brand building a garant oboru Brand management na NEWTON College Karel Novotný zmínil na své přednášce o prezentování pojmy defenzivní
a ofenzivní gesta. Jejich rozlišení vám usnadní prezentování, ale ve slovnících je nehledejte – je to totiž Karlova vlastní terminologie.

 

Při prezentování se téměř každý dopouští různých nešvarů, například:

  • Žmouláme fixu, střídavě ji zavíráme a otvíráme, až máme úplně popsané ruce.
  • Křečovitě svíráme předmět.
  • Děláme nervózní gesta.
 

Práce s gesty je součástí každé prezentace a spolu se správným postojem a pohybem je stejně důležitá jako obsah prezentace. Co mají posluchači z vašeho proslovu, když jsou nucení celou dobu pozorovat, jak si vystresovaně kreslíte fixou po ruce?

Naučit se správně gestikulovat není jednoduché. Situaci hodně ovlivňuje nervozita, takže velkou roli hraje praxe – čím víc prezentací máte za sebou, tím líp víte, jak se svou gestikulací pracovat.

Když si uvědomíte své slabosti a použijete gesto nebo kompenzační pomůcku, které vám pomáhají ventilovat stres a přežít ho, děláte defenzivní gesto. „Musíte zvažovat, jestli vaše defenzivní gesto nezačíná být destruktivním gestem. Ale nezapomeňte,
že defenzivní gesta jsou povolená. Hlavně když s prezentováním začínáte, musíte se bránit před nátlakem publika,”
vysvětluje Novotný.


Pomocí ofenzivního gesta podporujete vyřčené informace. „Při ofenzivních gestech používáte své tělo k tomu, aby docházelo k lepší transmisi informace. Pomocí těchto gest například znázorníte, že je něco velké, malé, vzdálené, či velmi blízko,” říká Novotný.

Defenzivní gesta

Příklady

  • Nervózní chůze po místnosti,
  • máchání rukama,
  • nervózní svírání fixy.

Co s tím

Tato gesta děláte nevědomky a často nechtěně. Pomáhají vám zbavit se stresu, ale často ruší vaše posluchače. Snažte se je minimalizovat nebo si předem připravte nerušivá gesta, která vám pomohou zklidnit se.

Ofenzivní gesta

Příklady

  • Chůze po místnosti s cílem oslovit posluchače a získat pozornost,
  • demonstrace vzdálenosti nebo velikosti,
  • ukazování na tabuli pomocí fixy.

Co s tím

Tato gesta jsou promyšlená a žádoucí, pomáhají vašim posluchačům lépe si představit a zapamatovat informace, které jim předáváte.

Přečtěte si i náš článek o tom, jak zvládnout unavené publikum, připravit se na technické problémy a přejít od formy k obsahu.

 

Kdo je Karel Novotný?

 

Karel Mindless Novotný je brněnský specialista na brand building, garant studijního zaměření Brand Management na NEWTON College, autor knihy Neradost a šéf Brand family. Věnuje se budování značek – jejich nastartování, oživování i udávání správného směřování. Značka podle něj nemá být jen krásná, ale má především byznysově fungovat.

Čtěte NEWTON.Today a buďte v obraze:

Komunikujte jako ostřílený manažer

Komunikace je základ v pracovním i osobním životě. Ne vždy se ale daří jí mít pod kontrolou. Naučit se přitom komunikovat tak, abyste dosáhli svých cílů, je možné. Podívejte se, jak na to a zkuste přemýšlet, co byste mohli ještě zlepšit.

Jak vytvořit smysluplný podnikatelský projekt, který má šanci na úspěch?

S novým akcelerátorem nabídneme studentům pomocnou ruku i při vymýšlení smysluplného byznys nápadu. Přečtete si, jak na to, ještě než ho spustíme.