Zničíme Vás i Vašeho Platóna, slýchával filosof Julius Tomin

Zničíme Vás i Vašeho Platóna, slýchával filosof Julius Tomin

V neklidné době, kterou prožíváme, jsme 9. května s radostí přivítali na NEWTON University filozofa Julia Tomina, znalce Platóna. Julius Tomin spolupracoval s nejvýznamnějšími tvářemi českého disentu, přednášel v Oxfordu, v padesátých letech byl vězněn a strávil nějaký čas v komunistickém lágru. Je autorem slavného článku Úskalí ateismu. Po podepsání Charty 77 a úmrtí Jana Patočky vedl bytové semináře a krom jiného třeba přednášel svým spoluzadrženým studentům Úvod do Aristotela na Bartolomějské. „Šlo mi o to, dělat filosofii, která dělá něco s životem, která má smysl, i když z toho žádná kariéra nebude.“ (Pametnaroda.cz)

Kontroverzní teze a protesty před Oxfordem

Přednáška iniciovaná Vratislavem Pokorným je první vlaštovkou z cyklu, který má ambici zvát na NEWTON inspirativní a výjimečné osobnosti, které jsou nositeli trvalých myšlenek a hodnot. „Myslím si, že poslouchat tyto lidi je v dnešní době velmi potřebné,“ vyjádřil se Vratislav Pokorný, vyučující humanitních předmětů. „Julius Tomin je člověk, který Platónovy a Sókratovy hodnoty nejen přednáší, ale také jimi žije,“ dodal. Když se dostal Julius Tomin do sporu s akademickou obcí Oxfordu kvůli svým platónským tezím, protestoval a přednášel před budovou školy. Když v roce 1998 nesouhlasil se jmenováním Jana Kavana na post ministra zahraničí, začal držet na protest hladovku.

Platóna jsem začal číst v elektrárně

„Cítím radost, potěšení a positivum, že můžu přednášet. Těší mě, když slyším Sókratovy řeči a mohu je vykládat,“ uvedl Julius Tomin svou přednášku. Opíral se v ní o Sókratovu řeč, jíž se Sókratés hájil u soudu poté, co čelil obvinění z kažení mládeže a Platón ji zpracoval do slavné Obrany Sókratovy. Zároveň představil některé stále platné myšlenky z Platónova Symposia. Přednáška však nebyla pouze zasvěceným výkladem, kde se mohli posluchači seznámit s pozoruhodným antickým myšlením, z něhož těžíme dodnes, ale také živým vhledem do Tominova života, který je poznamenán nucenou emigrací, výslechy i celoživotní vášní pro dialog a řečtinu, k níž ho přivedl Jan Patočka. „Platóna jsem začal číst v elektrárně, kde jsem byl zaměstnaný,“ poznamenal.

Argumentačních válek se nebál, miloval je

Julius Tomin nejenže je nekompromisní, pokud se jedná o vlastní svobodu myšlení, ale je to zároveň člověk, který miluje diskuze, názorové střety, kontakt se studenty a posluchači. „Vedla ho touha uvést mladé lidi do starořecké filozofie, zvláště k Platónovi, který byl pro něj stejně živý jako Machovec nebo kterýkoli jiný současný pedagog. Miloval argumenty, diskusi, střety přívrženců a odpůrců a to vše bylo nové a vzrušující pro české studenty sedmdesátých let, kteří byli ze svých univerzitních přednášek navyklí sedět a poznamenávat si autoritativně sdělované názory …“ (Z dopisu Oxfordské univerzitě)
A na koho se můžete těšit příště? Na NEWTON University zavítá profesor kvantové fyziky a vědec CERNu Jan Rak.