Todd Moore: Vyvážení tradice a inovace v rodinném podniku

Po zajímavé přednášce na NEWTONu jsme hovořili s Toddem Moorem o jeho zkušenostech a výzvách při řízení rodinného podniku Weir's Furniture. Todd, jako člen třetí generace v této firmě, sdílí svou cestu a zdůrazňuje důležitost inovací a vyvažování tradice s růstem. 

K rozhovoru se připojila také jeho manželka Kristen, která je učitelkou a dříve pracovala v rodinném podniku, aby nabídla svůj pohled na podporu firmy a současné udržení vlastní kariéry. Jejich otevřené odpovědi poskytují cenné lekce pro ty, kteří se podílejí na rodinném podniku nebo se na to připravují. Otázku, jak zajistit kontinuitu rodinného businessu, si klade nejeden podnikatel. Možná najde část odpovědí v našem rozhovoru.

Todde, díky, že jste si na mě udělal čas. Začneme u meritu věci a zeptám se - je ve vaší rodině očekávání, že každý vstoupí do firmy, nebo si můžete vybrat jinou cestu

Existuje očekávání, že se připojíme k firmě, ale není to povinné. Postupem času se zaměřujeme na to, aby každý našel své správné místo. Pokud má někdo vášeň pro oblast mimo maloobchod, jako je umění nebo marketing, povzbuzujeme ho a finančně podporujeme v tom, aby prozkoumal tyto zájmy. Cílem je investovat do jejich budoucnosti, i když to znamená, že se odkloní od rodinného podniku.

Jaký byl váš příběh? Byl jste nadšený, že začnete pracovat ve firmě, nebo jste měl pochybnosti?

Měl jsem pochybnosti. Když jsem začínal, dohodli jsme se s manželkou, že pokud mezi námi vzniknou nějaké problémy, opustíme firmu. Nakonec jsme tak učinili a já jsem se věnoval svým podnikatelským zájmům v Severní Karolíně. Tam jsme založili rodinu a užívali si to. Nicméně můj 97letý dědeček mě prosil, abych převzal jeho místo ve správní radě. Dvakrát jsem odmítl, ale po třetí žádosti jsem se zúčastnil zasedání správní rady a velmi rychle jsem se stal předsedou představenstva.

Cítíte velkou odpovědnost, protože je to rodinná firma?

Ano, je tu pocit tlaku na udržení a správu velké firmy, včetně různých pozemkových majetků. Je to značná výzva.

Máte plán na integraci členů rodiny do firmy? Například mají studovat na určité škole? Jak to bylo u vás?

Studoval jsem účetnictví. V té době neexistovala žádná formální kritéria pro členy rodiny, kteří se chtěli připojit k firmě. Nyní, jak jsme rostli a vyzráli, jsme tento proces formalizovali. Máme specifická kritéria a pracovní popisy a členové rodiny jsou přijímáni na základě těchto kritérií, ne jen proto, že jsou rodina.

Jako univerzita si velmi ceníme vzdělání. Jak jeho význam vnímáte vy? 

Vzdělání je velmi důležité. Rozšiřuje vaše obzory a vystavuje vás novým myšlenkám. Univerzity podporují inovace tím, že spojují mladé mysli se zkušenými profesory. Integrace těchto různých způsobů myšlení nám pomáhá zůstat relevantními. Je to výměna - učíme se z nových perspektiv, zatímco oni se učí z našich zkušeností. Tato výměna je zásadní také v maloobchodu a podnikání.

Jak podporujete inovace v rodinné firmě, která má silné tradice? Nové myšlenky často čelí odporu starších generací. Jak to řešíte?

Snažíme se vždy naslouchat novým zaměstnancům, i když jsou mladí. Tradice může zakrýt naši vizi, ale nové perspektivy nám pomáhají vidět jasněji do budoucnosti. Úmyslně přivádíme nové talenty - například jsme najali několik absolventů z University of North Texas. Jejich nadšení a vitalita byly nakažlivé a přinesly nové myšlenky a strategie, které firmu oživily a udržely inovativní.

Vznikají nějaké problémy kvůli tomu, že máte letité zaměstnance vedle nových, s jiným pohledem na věc?

Zpočátku jsme se vždy zaměřovali na zákazníka. Postupem času, jak firma stárla, jsme se začali zaměřovat dovnitř na sebezáchovu, což je nebezpečné. To odvádí pozornost od zákazníka a vede k úpadku. Musíme vždy myslet na to, jak oslovit nové zákazníky, včetně mladých lidí, kteří mohou v současnosti preferovat IKEA, ale chtějí kvalitnější nábytek, jakmile postoupí v životě. Je důležité, abychom najímali lidi z této demografické skupiny - to nám pomáhá udržet zaměření na zákazníka, předcházet stagnaci a zajišťovat růst.

Mnoho našich studentů má za cíl řídit nebo zakládat podniky, často rodinné podniky. Jaké jsou vaše tři nejlepší rady do začátku?

  1. Oceňujte historii a lidi, kteří firmu vybudovali. Pochopení minulosti je zásadní.
  2. Zaměřte se na růst a inovace. Respektujte tradice, ale buďte připraveni posouvat firmu vpřed novými myšlenkami a spoluprací. Jen udržovat současný stav v businessu nestačí.
  3. Vyhněte se pocitu nároku. Zaslužte si své místo a respektujte tvrdou práci předchozích generací. Investovali a obětovali hodně, aby vybudovali firmu, takže přispívejte k jejímu růstu, netěžte z ní jen. Pamatujte, pokud nerostete, umíráte.

Máte děti a očekáváte, že převezmou rodinný podnik?

Ano, mám tři děti a vnoučata. Je to zcela jejich volba, jestli se chtějí připojit k rodinnému podniku. Věřím, že každý má své unikátní nadání a měl by se věnovat tomu, co ho nadchne, ať už je to v rámci rodinného podniku nebo ne.

Co když ve firmě nezůstane nikdo z rodiny, kdo by ji převzal?

Zaměřujeme se na "proč" našeho podnikání - proč existujeme a jakou kulturu udržujeme. Není to jen o vydělávání peněz. Věříme, že naše rodina je povolána k tomuto podnikání a já věřím, že vždy alespoň některý z potomků bude chtít pokračovat. Pokud ale ne, nedá se nic dělat.
Pokud o to člen rodiny nemá zájem, respektujeme jeho rozhodnutí a pomáháme mu v jeho cestě, i když mimo podnik. Nutit někoho, aby se připojil, může vést k odporu. Je důležité, aby skutečně chtěli být jeho součástí. Jinak to nemá smysl.
Děkuji, Todde. Moje poslední otázky jsou pro vaši manželku. 

Kristen, pracujete také ve firmě?

Ne, už nepracuji. Poznala jsem svého manžela, když jsem pracovala pro jeho rodinnou firmu, ale teď jsem učitelkou.

Jak vyvažujete svou kariéru s podporou rodinného podniku?

Kristen: Mám svou vlastní kariéru jako učitelka a při tom samozřejmě podporuji Todda. Rozumím dynamice rodinného podniku, a zároveň mi můj odstup umožňuje přispívat jiným způsobem, mít trochu jiný pohled na věc.

Todd: Rodinný podnik může být pohlcující. I dovolené často vypadají jako bychom jen pracovali na jiném místě. Moje sestra se často ptá, jestli se můžeme vyhnout hovoru o podnikání, ale je to součást našich životů. Ale naučili jsme se udržovat některé pracovní hranice, aby nás to zcela nepohltilo.

Dokážu si představit, když se všechno točí kolem podnikání. Potřebujete také volno, že? Jak to zvládáte?

Kristen: Přesně tak. Začala jsem jako zaměstnanec v rodinné firmě, kde jsem poznala Todda. Milovala jsem být blízko jeho rodiny, zejména jeho dědečka, to byl úžasný a velmi podporující muž. Více než 20 let jsme trávili dovolené s celou rodinou, a tak jsme často i tam mluvili o podnikání. Bylo to někdy těžké, ale nakonec jsme se s Toddem naučili stanovit hranice, abychom si zajistili skutečné přestávky od podnikání. Je třeba záměrně se vyhýbat tomu, aby nás to zcela pohltilo.

Todd: Je důležité nenechat svou identitu spojovat pouze s rodinným podnikem, zvláště u známé firmy. Chci, aby mě lidé znali za to, kdo jsem, ne jen jako součást rodiny Weirů. Naučili jsme se vytvářet hranice, aby byla zachována zdravá rovnováha.

Vypadá to, že jste to zvládli opravdu dobře. Gratuluji a děkuji vám moc za odpovědi.

Todd a Kristen: Děkujeme, že jste nás pozvali. Byly to skvělé otázky.
 

Todd Moore: Vyvážení tradice a inovace v rodinném podniku

Todd Moore, představitel už 3. generace Weir's Furniture, se během přednášky na NEWTONU podělil o své zkušenosti s vyvažováním tradice a inovací v rodinném podniku.

Patříme do kategorie bláznů: říká andělský investor Michal Tesař z NUAF

Rozhovor se spoluzakladatelem NEWTON University Angel Fund Michalem Tesařem o investování do start upů, o tom, proč se jim říká blázni, a o podpoře začínajících projektů až půl milionem korun.

ABBA - Jak dobře ji znáte?

ABBA je fenomén nejen konce minulého století. Udělejte si kvíz, jak moc dobře ji znáte a přečtěte si, jak šel s touto legendou čas.