Slovo rektora k aktuální situaci

Vážení studenti,

všichni si asi umíme představit lepší začátek studia, než nám přinesl letošní rok. Život nám však přináší situace, které můžeme ovlivnit a situace, se kterými se musíme jen co nejlépe vypořádat.

Současná epidemie koronaviru se dá považovat za krizi. Nejen za krizi ekonomickou, na které jsme v celkem pravidelných cyklech zvyklí. Jde o krizi, která může zcela změnit hodnoty, na kterých naše společnost stojí.

Každá krize je však i příležitostí. A ti, co se novým podmínkám přizpůsobí, nebo dokonce dokáží z krize vytěžit zcela nové možnosti, jsou vítězové. Vítězové, kteří budou na dlouhou dobu udávat trendy v celé společnosti.

Na NEWTON College v tom všem vidíme velikou příležitost pro celkovou změnu přístupu ke studentům přes on-line výuku. Několik měsíců se připravujeme na možnost, že značná část studia bude probíhat po síti. Vaši vyučující se pečlivě připravovali na možnost, že se s vámi nebudou moci setkávat každý den v učebnách. A těší se na vás!

Snad vše podstatné vám nabídne stránka s nejčastějšími otázkami a pokud vás bude zajímat cokoli dalšího, obraťte se s důvěrou na tamtéž uvedené kontakty, uděláme pro vás maximum!

Při obzvláště významných událostech, milnících lidstva, se říká již možná trochu otřepané „svět nebude nikdy takový, jaký jsme jej znali“. Po událostech letošního roku můžeme v klidu konstatovat, že se toto heslo konečně naplnilo. Svět se změnil. My se měníme s ním. Pojďme vytvářet budoucnost společně.

MUDr. Jan Mojžíš
Rektor NEWTON College


Kdo je Jan Mojžíš?

MUDr. Jan Mojžíš je rektor NEWTON College, původně působil jako lékař a specialista na infekční choroby, pak 20 let řídil firmy jako krizový manažer. Specializuje se na lidské zdroje, firemní kulturu a interní komunikaci. Ve volném čase rád lyžuje a jezdí na motorkách.

Inteligentní selhání vs nákladné chyby: Inovační paradox

Existoval by pokrok bez selhání? Je inteligentní chyba nutná v inovačním procesu? Chybují více vizionáři?

Podvádíte? Nebo je to imposter syndrom?

Co je to imposter syndrom (syndrom podvodníka), jak se projevuje a jak s ním můžeme případně bojovat?

Psychologické bezpečí není hygienický faktor

Proč je třeba brát firemní strategii jako živý dokument a pravidelně ji přezkoumávat? Proč lpění na původních závěrech může způsobit krach podnikání?