Šípalová: Krize obohatila obchodní angličtinu o řadu nových výrazů

„Byznysová angličtina se vyvíjí a proto je nutné ji neustále oprašovat“, říká Irena Šípalová, která již dvacet let pracuje v oblasti mezinárodního projektového řízení a je také zkušenou překladatelkou, tlumočnicí, školitelkou a lektorkou. Rozhodla se proto na půdě NEWTON UNIVERSITY uspořádat kurz moderní obchodní angličtiny.

Jak moc se anglický jazyk za poslední období změnil?

Stejně tak jako se vyvíjí naše společnost, tak se vyvíjí i jazyky. Angličtina v tomto ohledu není žádnou výjimkou. Nicméně její proměna má díky globalizaci světa mnohem větší dopad do našich životů, než si možná na první pohled uvědomujeme. Vliv anglických podcastů, YouTube a postů na nejrůznějších sociálních a streamovacích platformách se promítá do našeho vyjadřování čím dál víc (a to nejen v angličtině, ale i češtině). Když jsem od teenagerů v Čechách poprvé slyšela slovo „chillovat“, musela jsem se zeptat, co tím přesně myslí…

Čím se liší byznys angličtina od běžné angličtiny, kterou se všichni učíme a známe?

Byznys angličtina nepodléhá tak rychlým změnám jako běžný jazyk protkaný slangem a ovlivněný americkými seriály. O to více ale na ni mají vliv posuny v technologiích (např. IT), globalizace a monetarizace ekonomik. Některá známá slova nabývají na novém významu a jiná začínají z konverzací mladší generace postupně mizet.

V nejvyšších patrech managementu a psaném projevu se však stále používá styl vysoce formalizovaný. Důležitá je znalost správných gramatických obratů, termínů a slovní zásoby relevantní pro určité situace z byznysu. Například když vedete vyjednávání o ceně či vysvětlujete investorovi svou vizi nebo třeba diskutujete o pracovní smlouvě s novým zaměstnancem.

Co nám dělá největší problémy při používání byznys angličtiny?

Při své poradenské a lektorské praxi ať ve firmách či s jednotlivci se často setkávám s tím, že lidé při jednáních v angličtině v mezinárodním prostředí nedokáží mluvit a reagovat tak, jak jejich protějšek očekává. Často to tito lidé ani vůbec netuší nebo neví, o jak velký problém se jedná. Druhá strana je pak nezřídka zaskočena a leckdy je dokonce považuje za „divné“ či třeba nezdvořilé a arogantní. Mnohdy je však úskalím jen vyjádření v cizím jazyce, kdy člověk zvolí neadekvátní gramatický tvar nebo výraz, a to třeba jen proto, že lepší nezná nebo si nemůže vzpomenout. Proto dle mého názoru patří k základním dovednostem člověka pohybujícího se v mezinárodní prostředí schopnost opsat daný jev či situaci jinak, aby druhá strana přesně pochopila, či alespoň odvodila, co máme na mysli.

Ideální je, když tyto dovednosti můžete procvičovat s někým, kdo prostředí byznysu důvěrně zná, rozumí problematice a ještě je k tomu odborník na příslušný jazyk a kulturu.

Proč je důležité si byznys angličtinu vylepšovat a „oprašovat“?

Pro důvěryhodnost v obchodních vztazích je velmi důležitá konzistence vyjadřování. Není možné se naučit jen pár slangových vět z televize a myslet si, že takto zaujmu svého byznys partnera. Vyjadřování v byznys angličtině je nutné brát jako celek, propojit slovní zásobu s adekvátními gramatickými prvky a být schopný naslouchat při jednáních druhé straně a navázat s ní vztah. To vše se v kurzech letní jazykové školy budeme učit a procvičovat na reálných byznys situacích.

Krom toho, ať už umíme jakýkoliv cizí jazyk, jakmile jej přestaneme aktivně používat, zapomínáme jej mnohem rychleji, než jsme se jej kdy v minulosti učili. Proto je důležité ono „oprašování“. V byznys kontextu je to ještě o to důležitější, že byznys angličtina je v mnoha případech formalizovaná a využívá slovní zásobu z vyšších vrstev jazyka. A ta se samozřejmě zapomíná nejrychleji, protože ji v běžné konverzaci prakticky nevyužijeme.

Jak je důležité mít „moderní“ angličtinu při obchodním jednání?

Jak jsem již zmínila, angličtina se vyvíjí velmi rychle. V byznys angličtině najdeme spoustu buzzwords, které jsou pro obchodování a vedení jednání již tak říkajíc standardem. Kdo je nezná, mnohdy se diví s pusou dokořán. Zmíním na ukázku jen pár příkladů: to leverage, learnings (ne, to množné číslo není překlep), impact, to level-set, it is what it is.

A pokud třeba chcete být manažerem, který je iniciátorem změn, připravte se na to, že musíte být v angličtině „change agentem“.

V neposlední řadě bych ještě ráda podotkla i to, že dva roky života s COVID-19, současná geopolitická situace či problémy v oblasti energetiky obohatily náš slovník o další termíny, jako například coasting, cyberloafing, furlough atd.

V čem je letní jazyková škola na Newton University jiná?

Newton University je škola aplikovaného byznysu. Proto je běžné, že zde vyučují lektoři s bohatými zkušenostmi z byznysu a přesahem do mnoha jiných oblastí.

Čtyřtýdenní kurz je unikátní v tom, že spojuje obecnou byznys angličtinu s praktickými příklady, a tím jej povyšuje nad ostatní běžně nabízené kurzy. Mým záměrem je předat své bohaté a cenné zkušenosti, které jsem měla možnost za svou 20letou praxi v nejrůznějších projektových a vysokých manažerských pozicích v multijazykovém a multikulturním prostředí zažít. V tomto kurzu projdeme napříč celým spektrem byznys situací – od personálního pohovoru přes každodenní situace středního managementu až po běžné příklady tvrdých byznys vyjednávání. Účastníci letní školy mají možnost zdokonalit se nejen v byznys angličtině, ale i v umění prezentace svých názorů a jejich obhajoby tváří v tvář svým oponentům, dále se naučí „prodat sebe sama“ při různých pohovorech či získávání investic, případně se mohou přiučit, jak číst mezi řádky, když se protistraně pozorně naslouchá.

Koho tato problematika zajímá, chce se dozvědět více a zdokonalit se, ať se přihlásí do letní jazykové školy Newton University. Velice ráda jej na kurzu přivítám.

Děkuji za rozhovor.

PhDr. Irena Šípalová, MBA, již dvacet let pracuje v oblasti mezinárodního projektového řízení a je také zkušenou překladatelkou, tlumočnicí, školitelkou a lektorkou. Na NEWTON University vede kurz Business English Conversation