Scientia et Societas opět zapsán v Master List Index Copernicus

Vědecký recenzovaný časopis Vysoké školy NEWTON College, byl opětovně zapsán na Master List Index Copernicus, s indexem ve výši 62.27 za rok 2019, kdy maximální teoretické bodové maximum je 100 bodů.

Index Copernicus je mezinárodní vědecká citační databáze, která pravidelně každoročně provádí evaluaci vědeckých recenzovaných časopisů. Scientia et Societas je indexován v této databázi od roku 2017. Smyslem této vědecké databáze je napomoci akademickým a vědeckým pracovníkům snáze identifikovat vhodný časopis pro publikování původní originální stati. Pro čtenáře je naopak ukazatelem prestiže a kvality daného časopisu. Více informací lze nalézt zde.

„Za vysokou školu NEWTON College jsem velmi rád, že se povedlo opětovně získat našemu časopisu Scientia et Societas umístění v této prestižní vědecké citační databázi. O to více je to pozitivní zpráva v čase, kdy náš časopis slaví 15. výročí svého vzniku,“ uvádí MUDr. Jan Mojžíš, MBA, rektor vysoké školy.

Význam publikační a tvůrčí činnosti zdůrazňuje také doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, prorektor pro strategii vysoké školy NEWTON College „Publikační a tvůrčí činnost každé vysoké školy je nezbytná pro její další rozvoj a kvalitu studijních programů. Scientia et Societas je dnes respektovaným mezinárodním periodikem, který slouží pro publikační a tvůrčí činnost nejen našich akademických pracovníků,“ dodává.

Scientia et Societas je mezinárodní vědecký recenzovaný časopis, který vychází od roku 2005 v periodě čtyř čísel ročně. V současné době je indexován na „Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice“, dále ve vědecké citační databázi „ERIH+“ a v mezinárodní vědecké citační databázi „Index Copernicus“. Více informací o časopisu naleznete zde.