NEWTON University patří mezi nejprestižnější businessové školy na světě

Slavíme velký úspěch. NEWTON se stal členem prestižní Business Graduates Association (BGA), mezinárodní organizace se sídlem v Londýně, která sdružuje nejlepší světové byznysové školy a své členy si velmi pečlivě vybírá. NEWTON je jedinou soukromou vysokou školou v České republice, kterou BGA přijala do svých řad.

Členství v BGA signalizuje, že se daří naplňovat závazek NEWTONU poskytovat špičkovou světovou úroveň podnikatelského vzdělávání. Vytvářením vazeb s dalšími předními obchodními školami nabídne studentům nové možnosti v oblasti inovací, absolventské praxe, zaměstnatelnosti nebo společenské odpovědnosti.

Výhody pro všechny

Členství v BGA přinese výhody studentům i akademikům. Studenti získají přístup k
exkluzivní členské platformě zaměřené na služby v oblasti rozvoje mezinárodní kariéry a fakulta bude mít nové příležitostí ke spolupráci v oblasti výzkumu.

Doktorka Anna Plechatá Krausová, prorektorka NEWTON University pro mezinárodní vztahy, vysvětluje: “Toto je pouze začátek naší cesty k plné akreditaci. V souladu s hodnotami BGA, zaměřenými na společenský dopad, garantujeme špičkové vzdělání pro naše studenty. Chceme tak potvrdit vysoký standard vzdělávání na NEWTONU jak potenciálním studentům, tak i zaměstnavatelům."

BGA se dlouhodobé orientuje na udržitelný rozvoj. Naše škola se aktivně podílí na mnoha projektech zaměřených právě na udržitelnost. Jedním z nich je "aLIFEca", iniciativa posuzující životní cyklus (LCA) v automobilovém průmyslu. Dalším je projekt "ChemSkills zaměřený na transformaci chemického průmyslu prostřednictvím řešení ekologických a digitálních iniciativ, oběhového hospodářství a udržitelnosti.

Cesta do Irska přinesla ještě jedno zajímavé partnerství

Radovat se můžeme také z nové spolupráce s Dorset College Dublin. Cílem je podpořit přeshraniční akademickou výměnu v rámci Erasmus programu, vzájemnou inspiraci a propojení nejlepších vzdělávacích postupů obou institucí.

Pro NEWTON je to transformační fáze. Posílením a rozšiřováním našich mezinárodních partnerství zvyšujeme naši schopnost vybavit studenty nástroji, poznatky a globálními vazbami, které potřebují k tomu, aby se jim dařilo ve stále se měnícím světě.
 

Každý konflikt se dá spočítat, tvrdí Prof. Roberto Serrano

Přednáška Prof. Serrana z Brown University otevřela dveře k teorii her. Co všechno se dá v životě spočítat se dozvíte rozhovoru s ním a Doc. RNDr. Miroslavem Kurešem, Ph.D.

NEWTON má novou rektorku! Doktorku Annu Plechatou Krausovou.

Změna na pozici rektora NEWTON University! Jana Mojžíše nahrazuje Anna Plechatá Krausová.

NEWTON University patří mezi nejprestižnější businessové školy na světě

Prestižní členství v Business Graduates Association zařadilo NEWTON University mezi nejlepší businessové školy na světě.