NEWTON University patří mezi nejprestižnější businessové školy na světě

Slavíme velký úspěch. NEWTON se stal členem prestižní Business Graduates Association (BGA), mezinárodní organizace se sídlem v Londýně, která sdružuje nejlepší světové byznysové školy a své členy si velmi pečlivě vybírá. NEWTON je jedinou soukromou vysokou školou v České republice, kterou BGA přijala do svých řad.

Členství v BGA signalizuje, že se daří naplňovat závazek NEWTONU poskytovat špičkovou světovou úroveň podnikatelského vzdělávání. Vytvářením vazeb s dalšími předními obchodními školami nabídne studentům nové možnosti v oblasti inovací, absolventské praxe, zaměstnatelnosti nebo společenské odpovědnosti.

Výhody pro všechny

Členství v BGA přinese výhody studentům i akademikům. Studenti získají přístup k
exkluzivní členské platformě zaměřené na služby v oblasti rozvoje mezinárodní kariéry a fakulta bude mít nové příležitostí ke spolupráci v oblasti výzkumu.

Doktorka Anna Plechatá Krausová, prorektorka NEWTON University pro mezinárodní vztahy, vysvětluje: “Toto je pouze začátek naší cesty k plné akreditaci. V souladu s hodnotami BGA, zaměřenými na společenský dopad, garantujeme špičkové vzdělání pro naše studenty. Chceme tak potvrdit vysoký standard vzdělávání na NEWTONU jak potenciálním studentům, tak i zaměstnavatelům."

BGA se dlouhodobé orientuje na udržitelný rozvoj. Naše škola se aktivně podílí na mnoha projektech zaměřených právě na udržitelnost. Jedním z nich je "aLIFEca", iniciativa posuzující životní cyklus (LCA) v automobilovém průmyslu. Dalším je projekt "ChemSkills zaměřený na transformaci chemického průmyslu prostřednictvím řešení ekologických a digitálních iniciativ, oběhového hospodářství a udržitelnosti.

Cesta do Irska přinesla ještě jedno zajímavé partnerství

Radovat se můžeme také z nové spolupráce s Dorset College Dublin. Cílem je podpořit přeshraniční akademickou výměnu v rámci Erasmus programu, vzájemnou inspiraci a propojení nejlepších vzdělávacích postupů obou institucí.

Pro NEWTON je to transformační fáze. Posílením a rozšiřováním našich mezinárodních partnerství zvyšujeme naši schopnost vybavit studenty nástroji, poznatky a globálními vazbami, které potřebují k tomu, aby se jim dařilo ve stále se měnícím světě.
 

Tomáš Studeník: Neberte se příliš vážně. Nakonec všichni zemřeme.

Český inovátor a podnikatel, účastník panelové diskuze po přednášce Amy C. Edmondson.Tomáš Studeník sdílí svou cestu a filozofii poučení se z neúspěchu. Studenik jako průkopník Prague's FuckUp Nights zdůrazňuje důležitost neúspěchu v osobní i profesní sféře k podpoře inovací a odolnosti.

Amy Edmondson: „Většina z nás potřebuje k neúspěchu herní příručku“

Rozhovor s Amy C. Edmondson, profesorkou z Harvardu, ukazuje správnou cestu při práci s chybami. Prostřednictvím podpory prostředí, kde je selhání součástí procesu učení, mohou jednotlivci a týmy pěstovat růstové myšlení, které je nezbytné pro dlouhodobý úspěch v akademické sféře, podnikání i mimo něj. Nebojme se selhávat!

Najděte smysl života s IKIGAI

Stará japonská filosofie propojuje 4 oblasti života tak, aby byl vyvážený, úspěšný a spokojený. Naučte se tyto principy a štěstí na sebe nenechá dlouho čekat.