Manažeři často rozhodují na hraně zákona. Kde získají právní jistotu?

Každý top manažer nebo výkonný ředitel firmy je v denním kontaktu se zaměstnanci, komunikuje s úřady a státními orgány. Vystupuje jménem firmy, a i menší etický nebo obchodní přešlap ho může poslat k soudu o vymáhání náhrady škody. Přečtete si nezkrácenou verzi článku, který jsme sepsali pro portál Podnikatel.cz a zjistěte, co mohou čeští manažeři udělat pro to, aby bezpečně prokličkovali mezi paragrafy a zorientovali se v obchodních smlouvách, veřejných zakázkách nebo konkurenčních doložkách.

Znalost práva předchází sporným situacím

Vrcholový manažer nese zodpovědnost za svá rozhodnutí, za jednání lidí v jeho týmu i za vystupování celé firmy. Někteří manažeři chtějí firmě ušetřit peníze tím, že každodenní právní úkony řeší bez hlubšího vzdělání a na vlastní pěst. Tím však sebe i firmu vystavují velkému riziku.

Například pokud manažer ukončí pracovní poměr svého podřízeného v nesouladu s pracovním právem, případné soudní výlohy jdou na jeho bedra a ve velkých nadnárodních firmách nepřijde jen o pár tisíc. Aby manažer chránil sebe, firmu i zaměstnance, musí předcházet těmto situacím se znalostí

  • pracovního práva,
  • správního práva,
  • občanského práva,
  • hospodářského a obchodního práva,
  • autorského práva,
  • daňového a finančního práva,
  • mezinárodního práva
  • a práva, které ošetřuje ochranu duševního vlastnictví a osobních údajů.

„V našem programu Právo v podnikání učíme manažery principy mimosoudního řešení sporů – jinak také mediace. Představte si firmu, které stojí výroba kvůli tomu, že ji dodavatel nedodal včas materiál. Háček je v tom, že se dopravce s materiálem vyboural a tím materiál zničil, ale zpozdil i dodávku důležitých součástek. Vyhrocený spor místo soudu usměrní pár sezení efektivní právní mediace pod vedením zkušeného manažera. Ten se základními právními a psychologickými principy vyřeší spor levně a rychle,“ popisuje situaci Jiří Koleňák, prorektor pro strategii a rozvoj z Newton College. 

Aby se manažeři nepříjemným situacím vyhli, musí vyvážit vlastní znalosti práva se spoluprací s právními experty.

„Se studenty jsme probírali i klasický případ šikany mezi konkurencí. Na zdravou a prosperující firmu podá konkurence návrh na insolvenční řízení a podloží ji falešnými směnkami nebo neexistujícími dluhy firmě, která desítky let nevykázala žádnou činnost. I s takovým jednáním se potýkají manažeři velkých podniků a musí rychle konat, aby svou firmu udrželi v chodu,“ objasňuje Jiří Koleňák

Schopnost vyhledat kvalitního odborníka dělá mistra

S vhodnými znalostmi si manažeři dokáží vybrat kompetentního právníka, se kterým jednají po dobu celé kauzy. Například pokud manažer firmy narazí na porušení konkurenční doložky. Jeho bývalý zaměstnanec se pustí do stejného oboru na živnost hned po opuštění firmy a u toho zneužívá například důvěrné informace jako kontakty na své bývalé klienty nebo know-how původní firmy.

„Když víte, že v oboru přicházíte s něčím úplně novým, je dobré si pojistit, že vám s nápadem na novou funkci softwaru neuteče třeba některý z programátorů. Proto doporučuji podepsat se zaměstnanci konkurenční doložku. Samozřejmě nesmí být moc tvrdá, protože by se vám pod to nikdo nepodepsal, ale nemůžete ji ani odfláknout, protože správná formulace je klíčová. Se základními právními znalostmi ji sepíšete sami, kompetentní právník ji pak může jen zkontrolovat,“ radí Marek Čevelíček, CEO webdesignové firmy Liquid Design.

Zkušení manažeři v těchto situacích navrhnou postup, kterým ochrání zájmy firmy a získají finanční kompenzaci za neoprávněné vykonávání odborných prací nebo zneužívání informací.

Znalosti i přehled předá přesně mířené vzdělání

Když manažeři spí, nesní o pětiletém studiu práva. Jistota, že se v každé situaci rozhodli podle zákona a že je nemusí polévat studený pot pokaždé, když dostanou do ruky obálku s barevným pruhem, je osvobozující. Proto někteří usedají do lavic postgraduálních oborů práva v podnikání, které je přesně vyprofilované pro jejich potřeby. 

„Naše škola je v kontaktu s širokým okruhem odborníků z akademického prostředí i praxe, kterým říkáme profesní rada. Tou prochází obsah všech programů včetně Práva v podnikání formou připomínkového řízení. Tak se nám daří pokrýt oblasti práva, které jsou pro manažery skutečně užitečné,“ popisuje Jiří Koleňák z Newton College.

Do ročního distančního studia Práva v podnikání na Newton College vstupují studenti po přijímacím pohovoru a se zkušenostmi z různých oborů. Uchazeči za sebou musí mít praxi na vedoucí pozici, nebo musí být absolventy libovolné vysoké školy.

Na detaily o programu Právo v podnikání se zeptejte osobně, na dni otevřených dveří v NEWTON College, prorektora Jiřího Kleňáka 8. září v Praze nebo 9. září v Brně.

„Náš program Práva v podnikání se skládá z 9 víkendových seminářů, individuálních konzultací a jednoho výcvikového bloku, kde se věnujeme osobnostnímu rozvoji lidí. Ve výcviku projdou studenti tréninkem soustředění na určité informace v právních jednáních, ukážeme jim jak na analýzu velkého množství dat a další řadu užitečných dovedností, jako je třeba psychohygiena. Výcviku říkáme sebezkušenostní trénink a odehrává se mimo prostory školy,“ líčí Jiří Koleňák.

Vzdělávání prospěšné pro soukromý i veřejný sektor

Ve státní správě se manažeři potýkají s vypisováním veřejných zakázek nebo vyhodnocováním předpokladů pro získání dotací. Strana státu vyhotoví zadání tak, aby bylo srozumitelné, šetřilo veřejné peníze a nebylo v rozporu se zákony. Druhá strana musí zadání pochopit a udělat vše pro to, aby zakázku získala. Obojí vyžaduje orientaci v zákonech i v právním jazyce.

„Denně mi na stůl přistávají dokumenty, ke kterým potřebuji právní základ. Například podněty k účasti v zajímavých veřejných zakázkách. Na mně je pak vyhodnotit, zda se jí můžeme zúčastnit, navrhnout postup a rozdat úkoly, abychom získali třeba zakázku na tvorbu webu ve veřejném sektoru,“ objasňuje Ondřej Nádvorník, jednatel marketingové agentury FINLEY AGENCY.

Školy s právním vzděláním pro manažery pomohou orientaci i v této problematice. „Uchazeč nemusí být jen z podnikatelské sféry. Při přijímacím pohovoru hodnotíme, zda má uchazeč dostatek zkušeností a je schopný si vytvořit osobní zakázku. Tedy nastavit si cíl, kterého chce s právním vzděláním dosáhnout, nebo jaký problém s ním chce vyřešit. Někdo to zvládne i po roce na vedoucím postu, kde například denně vypisuje veřejné zakázky,“ vysvětluje Jiří Koleňák.

Top manažeři by proto neměli ztrácet čas na právnických fakultách, kde je vzdělání sestavené pro právníky, kteří řeší podnikové spory nebo velké kauzy. Naopak úzce zaměřené podnikatelské právo otevře manažerům rozhled a poslouží jim lépe k tomu, aby získali tolik potřebnou jistotu v zákonech.

X-tream Management mi ukázal, že mé limity jsou flexibilní

Jak prožívala rektorka Anna Plechatá Krausová zátěž výcviku X-tream Management? Kam ji to posunulo, a co ji to dalo? Přečtete si v rozhovoru.

Slyšíte v kolektivu vyjádření nesouhlasu? Gratuluji!

Co si myslí o přednášce Amy C. Edmondson a psychologickém bezpečí Kateřina Cakin. Proč je jí to téma blízké? A jaké jsou novinky v nabídce NEWTONu?

Rady šprtky: Jak se připravit na velkou zkoušku

Přečtěte si 11 dobrých rad, jak se připravit na důležitou zkoušku. Jděte na to vědecky podle zkušené šprtky, a určitě ji uděláte.