Kandidátem na prestižní post Manažer roku 2021 je prorektor Jiří Koleňák

Už za několik dní proběhne již 29. ročník prestižní soutěže Manažer roku, ve kterém jeho vyhlašovatelé vyhlásí nejen hlavní ocenění za Manažera a Manažerku roku 2021, ale i finalisty v jednotlivých soutěžních kategoriích. Každý soutěžící má před sebou jednu až dvě soutěžní kategorie, během kterých před hodnotiteli prezentuje své výkony, schopnosti, inovativnost, a to jak ve sféře manažerské, tak i v té osobní, lidské. Soutěžní disciplíny nejsou brány na lehnou váhu, čemuž odpovídá i jejich zadání. 

Nominaci do soutěže, která trvá již téměř tři dekády, přijal i doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, výkonný ředitel Newton University Group, který nám odpověděl na tři nesoutěžní otázky, díky kterým Vám ho můžeme lehce přiblížit. Jako soutěžní kategorii si zvolil: „Manažer malého a středního podniku“.

Motto Jiřího Koleňáka je: „Když něco opravdu chceš, zvedni zadek a jdi si za tím,“ a bezesporu se i díky tomu, že jim řídí, vypracoval na pozice, ve kterých dnes je. Takže proč nezvednout zadek!

Proč myslíte, že byste se měl stát Manažerem roku 2021 a co by pro vás tento titul znamenal?

Již několikátý rok se mi daří tvořit systém managementu v akademické instituci. Díky němu dosahujeme postupné změny ve vnímání soukromých vysokých škol jako institucí, kde se může uplatňovat proklientský přístup a kde výsledky zkoumání a poznání mají krátkou cestu k uplatnění v praxi.

Ukazuji, že vedení organizace pomocí jasně vymezených a dobře odkomunikovaných záměrů a cílů, nepatří jen do korporátní oblasti a businessu.

Získání titulu by mi umožnilo být uvěřitelnějším pro mé spolupracovníky a ještě silněji propagovat myšlenky, nástroje a techniky managementu v akademickém prostředí i u široké veřejnosti. Zároveň bych se mohl stát inspirací pro veřejnou správu a neziskový sektor.

Jak se vaše firma přizpůsobila pandemii covidu-19? Co konkrétního jste změnili a vylepšili?

Pandemie covid-19 ohrozila samu podstatu toho, co děláme. Zamezila setkávání lidí a tím paralyzovala veškeré akademické i administrativní procesy. Naše reakce zahrnovala implementaci nových nástrojů podpory výuky a následný rozvoj veškerého personálu tak, aby byl schopen nové nástroje nejen využívat, ale i proměnit v konkurenční výhodu. Z přednášejících se tak v krátké době stali profesionální televizní moderátoři spravovaných témat. Semináře, konzultace i další aktivity společné práce byly rovněž převedeny do digitálního prostoru, kde se ukázala jejich značná efektivita a v důsledku pandemie vznikla řada projektů jako je digitální multimediální knihovna NEWTON Universe nebo televizní studio NEWTON TV, které v současnosti svým významem přesahují hranice University.

Všechny tyto aktivity umožnily vysokou školu otevřít nejen studentům, ale i odborné veřejnosti a řadě dalších

zájmových skupin, jako jsou např. rodiče studentů, kteří i díky tomu pochopili význam rychlosti adaptace na nové podmínky při zachování kvality poskytovaných služeb. Toto vše nám umožnilo vytvořit ambici expandovat do zahraničí a vzdělávat lidi z celého světa za pomoci moderních technologií kombinovaných s kompetentním akademickým personálem.

Kde vidíte Česko v příštích několika letech?

Češi byli vždy mimořádní svojí pracovitostí spojenou se zdravým selským rozumem a úžasnou schopností se přizpůsobovat. Proto vidím Česko jako významného světového hráče na poli intelektuálního kapitálu. Ať už se jedná o oblasti fintech, informačních technologií a vývoje softwaru, vzdělávání nebo rozvoje inovačního potenciálu, Česko má potenciál stát se světovou velmocí.

Zatěžkávací zkouškou projdou průmyslové podniky, kterým se, vzhledem k událostem ve světě, zásadním způsobem změní podmínky jejich podnikání. Do podnikatelského prostoru začne také významněji promlouvat nastupující tzv. generace Z s naprosto odlišnými preferencemi v oblasti pracovní zátěže, motivace i žebříčku hodnot. Nastane také masivní generační obměna vlastníků malých a středních firem a živností založených v 90. letech a na počátku milénia. Je tedy řada témat, které budou rezonovat a kterým by tedy měla být věnována pozornost.

Děkujeme za inspirativní rozhovor a těšíme se nejen na setkání 20. září 2022 během vyhlašování vítězů Manažera roku 2021, ale i na další spolupráci,

Česká manažerská asociace