Anna Plechatá Krausová: Psaní esejí je umění přesvědčit!

Anna Plechatá Krausová vedle své práce prorektorky NEWTON University v anglickém programu Global Business and Management. V současné době připravuje letní semestrální kurz akademického psaní a zároveň pokračuje ve výuce na Oxfordu ve Velké Británii. Anna je přesvědčená, že obchod se má od společenských věd co učit, i proto přišla s myšlenkou kurzu akademického psaní, v němž se studenti naučí psát eseje, které jsou podle ní především uměním přesvědčování, které je v obchodu tak důležité…

Anno, jaké předměty vyučujete v současné době na NEWTONu?

Učím Úvod do studia, ale chystám se také zahájit předmět Akademické psaní v angličtině, který bude v letním semestru k dispozici studentům českého i anglického programu. V tomto semestru také vyučuji některé předměty na Oxfordu a možná přenesu v příštím roce některé jejich prvky na NEWTON.

Co se přesně studenti v novém předmětu Akademické psaní v angličtině naučí?

Ve skutečnosti se jedná o kurz umění psát eseje... protože napsat dobrou esej znamená mnohem víc než jen sednout si s tužkou a papírem, na který hodíte pár slov. Skutečný úkol začíná ještě předtím, než začnete psát. Musíte zvážit důkazy a různá stanoviska, přičemž vytváříte argumentaci – vytvořit pak esej je to nejjednodušší.  V kurzu proto začneme diskusemi, prezentacemi a debatami. Budeme přemýšlet o tom, jak vytvářet argumenty, jak zpochybňovat postoje ostatních a jak hrát ďáblova advokáta. Pro spoustu studentů NEWTONu může být tento přístup zcela nový, protože se jím v českém vzdělávacím systému příliš nezabýváme.

Budeme přemýšlet o tom, jak vytvářet argumenty, jak zpochybňovat postoje ostatních a jak hrát ďáblova advokáta. 

Máte zkušenost s britským vzdělávacím systémem. Je tam psaní esejí běžná věc? 

Ano, určitě. Od střední školy až po doktorát jsem věčně psala eseje! Myslím, že naučit se psát dobré eseje má velkou hodnotu. Jednou z výhod je samozřejmě to, že se tím zlepší vaše psaní. Takže je to i skvělé pro rozvoj psané angličtiny studentů, kteří se na předmět zapíší. Ale psaní esejí zasahuje hlouběji do vašich schopností  –  psaní eseje totiž nespočívá v přeformulování toho, co jste si přečetli v knize, nebo ve vyjmenování faktů. Chcete-li napsat esej, musíte zvážit a sladit protichůdné názory a pak je spojit do uceleného stanoviska a to obhájit. V konečném důsledku jde o umění přesvědčování.

Chcete-li napsat esej, musíte zvážit a sladit protichůdné názory a pak je spojit do uceleného stanoviska a to obhájit. V konečném důsledku jde o umění přesvědčování.

A jakou hodnotu to má pro studenty ekonomie?

Zaprvé, opravdu to zlepší jejich psanou angličtinu  –  i když je jejich angličtina dobrá, druh slovní zásoby a gramatiky, který potřebujete pro akademické psaní, je trochu jiný než standardní angličtina, takže z toho budou mít prospěch všichni studenti. A pak taky záleží na jejich plánech během studia i po něm. Pokud chtějí odjet na výměnný pobyt do USA nebo Velké Británie, pak budou potřebovat umět psát dobré eseje.  To se týká i případu, kdy budou pokračovat  v magisterském studiu nebo v dalších oborech. A i kdyby tyhle možnosti nezvažovali, velmi jim to pomůže při sestavování prezentací na semináře a při psaní bakalářské práce. 

V širším měřítku si však myslím, že tyto dovednosti jsou důležité pro každého a lze je využít v mnoha situacích – při prezentacích, schůzkách i při rozhovorech v hospodě. Ve světě práce přijde chvíle, kdy budou muset přesvědčit svého šéfa nebo svůj tým, že něco je dobrý nápad. Pak budou potřebovat vědět, jak si sestavit fakta, promyslet možné protiargumenty a sestavit a obhájit argument – a právě tyto dovednosti se naučí v tomto předmětu.

Zmínila jste se, že v tomto semestru také vyučujete v Oxfordu. Co učíte a je to něco, co byste mohla v budoucnu přenést na NEWTON?

V Oxfordu se zaměřuji na společenské vědy, a to je něco, co chceme ve větší míře přinést na NEWTON. Budeme přidávat volitelné předměty, které mohou studenti využít, zejména ve třetím ročníku. Jednou z věcí, kterou letos v Oxfordu vyučuji, je bakalářský kurz nazvaný Sociální teorie – je to opravdu zajímavý předmět, který spojuje sociologii, politologii a dokonce i psychologii a klade si základní otázky o lidském chování. Například hodnotíme užitečnost věcí, jako je teorie racionální volby, evoluční psychologie a další témata, jako jsou sociální normy a kolektivní násilÍ. Zvažujeme, zda a jak je lze teoreticky chápat jako součást lidského chování. 

Myslím, že mnoho z těchto myšlenek a konceptů by byly pro naše studenty opravdu užitečné. I když se hlavně zajímáte  o velmi tradiční obchodní témata, tak třeba sociální psychologie lidského chování, v níž se učíte, jak se chovají lidé ve skupině, nebo v hierarchii, je ve skutečnosti opravdu zásadní. Tyto základní teorie často ve studiu obchodu a managementu chybí, ale já je chci začít přinášet, protože si myslím, že mají velkou hodnotu.

Líbil se vám rozhovor? Mrkněte na to, co všechno nabízí bakalářský program Global Business and Management, v němž se naučíte víc než byznys.