Akademie Sting přechází pod křídla NEWTON University Group

Ekonomicky zaměřená Akademie Sting, nejstarší brněnská soukromá vysoká škola, mění majitele. Nově přichází do skupiny NEWTON University Group, kde bude sestrou byznysově orientované Vysoké školy NEWTON, a.s. (v mezinárodním prostředí NEWTON University). V rámci akreditace doznají změn některé její specializace a podle vize NEWTONu se posílí přístup ke studentům, kvalita vyučujících nebo podpora stáží.

NEWTON University (dříve NEWTON College) se rozrostla o Akademii Sting, soukromou vysokou školu s nejdelší tradicí v Brně, kterou absolvovalo už přes 4500 studentů. Zatímco NEWTON se bude dále soustředit na byznysovou výuku pro podnikatele a manažery v soukromém sektoru, Akademie Sting bude hlavně pro budoucí expertní zaměstnance, kteří míří do veřejné sféry: účetní, daňové poradce nebo třeba manažery ve státní správě.

„Do rodiny NEWTONu přijmeme Akademii Sting jako sestru. Vycházet budeme ze skvělé tradice a pověsti Stingu, ale přidáme k tomu zkušenosti, na kterých vyrostl NEWTON. Tím, myslím si, vytvoříme velmi lákavou nabídku pro studenty, kteří se chtějí vzdělávat v ekonomické oblasti státního sektoru: daní, účetnictví a veřejné správy,“ říká rektor NEWTON University Jan Mojžíš.

Změna se dotkne i akreditace Akademie Sting. Páteřní specializace z oblasti daní, účetnictví, mezd a managementu podnikových procesů zůstanou. Nabídka Stingu se rozšíří o akreditaci zaměřenou na veřejnou správu. Zájemce o studium specializace zaměřené na podnikání v malých a středních podnicích ale nově uspokojí již sesterská NEWTON University.

Akademie Sting získala několik ocenění a důležitých certifikací, mezi ty nejvýznamnější patří Nejlepší soukromá vysoká škola (Fakulta roku) z roku 2015, Nejlepší malá a střední firma města Brna a Certifikaci managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016.

Změna majitele Stingu povede k rozvoji v rámci hodnot NEWTONu: k vyššímu důrazu na individuální přístup ke studentům, budování komunity nebo praktickou výuku a rozšířenou podporu studentských stáží.

Kontakt pro média:
Marek Vítek
tiskový mluvčí
marek.vitek@newton.university
+420 602 713 554

O NEWTON University:
NEWTON University (dříve NEWTON College) je česká soukromá vysoká škola s místy studia v Brně, Praze a Bratislavě. Škola se zaměřuje na byznys, ekonomiku, management, marketing, v profesním vzdělávání pak i na aplikovanou psychologii. Absolventi zde získají tituly uplatnitelné v zahraničí. NEWTON klade velký důraz na výuku úzce propojenou s praxí. Na škole působí mimo jiné kouč vrcholových sportovců Marian Jelínek nebo marketingový expert Karel Novotný. Škola byla během posledních osmi let šestkrát oceněná jako nejlepší soukromá VŠ v České republice.

O AKADEMII STING: 
Akademie Sting je nejstarší brněnská soukromá vysoká škola s tradicí přes 20 let. Zaměřuje se hlavně na ekonomické vzdělávání v oblasti daní, účetnictví a managementu veřejné správy. Absolvovalo ji více než 4500 studentů v bakalářských a magisterských programech, kombinovaných i prezenčních. Škola získala několik ocenění a důležitých certifikací, mezi ty nejvýznamnější patří Nejlepší soukromá vysoká škola (Fakulta roku) z roku 2015, Nejlepší malá a střední firma města Brna a Certifikaci managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016.