Roman Brauner - Koronavir vs. finanční trhy a investice do nemovitostí

Livestream přednášky proběhl v pondělí 6. dubna od 18:00 na naší facebookové stránce NEWTON College.


V době kdy se na trzích děje něco nestandardního, což při současné situaci bezesporu je, se některá pravidla vztahů, jež je ovlivňují, významně násobí, či naopak některé zcela neplatí.
Je dobré se nad touto problematikou zamyslet a to jednak z pohledu vznikajících hrozeb, ale také z pohledu významných příležitostí. Roman Brauner se při svém zamyšlení dotkl finančních trhů s užším zaměřením na trh s nemovitostmi, kde rozeberal současný stav, a případný následný vývoj, jak z pohledu krátkodobého, tak i v širším kontextu.

Kdo je Roman Brauner?

Ing. Roman Brauner, MBA je vyučující ekonomických předmětů na NEWTON College, zároveň však i zakladatel a konzultant společnosti GET & INVEST (Finanční, realitní a investiční činnost) a člen dozorčí rady společnosti Estructura euro holding, a.s. (Stavební a developerské projekty). Předmětem jeho odborného zaměření jsou vlastní investiční a developerské projekty a poradenství v rámci finančního řízení osobního i korporátního sektoru.


Inteligentní selhání vs nákladné chyby: Inovační paradox

Existoval by pokrok bez selhání? Je inteligentní chyba nutná v inovačním procesu? Chybují více vizionáři?

Podvádíte? Nebo je to imposter syndrom?

Co je to imposter syndrom (syndrom podvodníka), jak se projevuje a jak s ním můžeme případně bojovat?

Psychologické bezpečí není hygienický faktor

Proč je třeba brát firemní strategii jako živý dokument a pravidelně ji přezkoumávat? Proč lpění na původních závěrech může způsobit krach podnikání?