Roman Brauner - Koronavir vs. finanční trhy a investice do nemovitostí

Livestream přednášky proběhl v pondělí 6. dubna od 18:00 na naší facebookové stránce NEWTON College.


V době kdy se na trzích děje něco nestandardního, což při současné situaci bezesporu je, se některá pravidla vztahů, jež je ovlivňují, významně násobí, či naopak některé zcela neplatí.
Je dobré se nad touto problematikou zamyslet a to jednak z pohledu vznikajících hrozeb, ale také z pohledu významných příležitostí. Roman Brauner se při svém zamyšlení dotkl finančních trhů s užším zaměřením na trh s nemovitostmi, kde rozeberal současný stav, a případný následný vývoj, jak z pohledu krátkodobého, tak i v širším kontextu.

Kdo je Roman Brauner?

Ing. Roman Brauner, MBA je vyučující ekonomických předmětů na NEWTON College, zároveň však i zakladatel a konzultant společnosti GET & INVEST (Finanční, realitní a investiční činnost) a člen dozorčí rady společnosti Estructura euro holding, a.s. (Stavební a developerské projekty). Předmětem jeho odborného zaměření jsou vlastní investiční a developerské projekty a poradenství v rámci finančního řízení osobního i korporátního sektoru.


Syndrom vyhoření: Všimněte si příznaků dřív, než bude pozdě

K designovým nabíječkám přivedla kluky z Basefoundu láska k Applu

Petr Kamenčák a Vojtěch Šobek si padli do oka na NEWTONu a po několika společných rozhovorech si řekli, že spolu zkusí podnikat. Založili firmu Basefound a vyrábějí designové bezdrátové nabíječky. Jaká byla jejich cesta od nápadu k realizaci?

Když se z larev vylíhnou krásní žluťásci